Gå til hovedinnhold

betalingsmuligheter

  • Vipps: Vi bruker en tjeneste som heter VippsGO, og her kan alle skolene som deltar finne navnet sitt. Felles Vipps-nummer for alle videregående skoler er 07570, for barne- og ungdomsskoler er Vipps-nummeret 24000. Ved å søke på dette nummeret kommer det en liste over skoler som deltar. Ta kontakt med oss for å få din skole på lista.
  • Digital bøsseinnsamling: En digital bøsse er en bøsse som elevene oppretter på sin mobiltelefon, og som man får tilgang på via en nettside. Elevene kan videresende denne til sin kontaktliste og be om støtte til sin aksjon. Mottaker får melding fra eleven og mulighet til å svare "JA" på meldingen og støtte aksjonen med 50 kroner. Løsningen er enkel og eleven har til en hver tid oversikt over innsamlet beløp på sin bøsse. Ta kontakt med oss for å opprette digital bøsse.
  • Fysiske bøsser: Dere får tilsendt bøsser med lokk, plomberingspinner, ID-bevis og etiketter i posten. Etter aksjonen er over, kan dere enten avtale med et pengetransportselskap (som f.eks. Loomis eller Nokas) eller sette pengene inn i banken. Vårt kontonummer er 8380.08.73730. Husk å merke innbetalingen med skolenavn og formålet.