Gå til hovedinnhold

Vi tilpasser oss en ny hverdag

Når verden endrer seg, endrer vi oss. SOS-barnebyer gjennomfører en omfattende evaluering av arbeidet vårt. Målet er å sikre at barn og unge i våre program får en stabil oppvekst, også i fremtiden.

Tekst: Torunn Gilje

- At jeg kom i kontakt med SOS-barnebyer, forandret livet mitt, sier Neila Okumu fra Kenya.

18 prosent av unge i Kenya er arbeidsledige. Neila takker SOS-barnebyer for at hun ikke er en del av statistikken. Hun mistet moren som åtteåring og vokste opp i slummen i Nairobi, med søster og syk far. Oddsene var ikke på hennes side, men Neila grep mulighetene hun fikk gjennom SOS-barnebyers familieprogram. Først ved støtte til skolegang, skoleuniform og leksehjelp, og deretter til internatskole med yrkesprogram og læreplass på hotell.

Flere skal få jobb

SOS-barnebyer har jobbet med ungdom som Neila i mange år. Nå intensiverer vi arbeidet.

– Verden er i endring, og SOS-barnebyer ser på hvordan vi kan optimalisere organisasjonen slik at vi sikrer at vi når effektivt ut til alle de som vil være avhengig av vår innsats i tiårene fremover, sier programrådgiver Kjersti Movold.

SOS-barnebyer har som mål for 2030 at enda flere barn får god omsorg, stabil oppvekst og mulighet til å skape seg et anstendig voksenliv. I tillegg skal organisasjonen jobbe effektivt og målrettet for at barn over hele verden skal få oppfylt sin rett til beskyttelse og omsorg.

2 500 program evalueres

SOS-barnebyer driver programmer og innsamling i til sammen 134 land og territorier, og det er alle de nasjonale organisasjoner som nå skal gå gjennom programmene sine.

– Vi må vite hva situasjonen er i de nær 2 500 programmene vi driver i dag. For å kunne bidra effektivt til oppnåelse av bærekraftsmålene og ikke minst fortsette å skape varig positiv endring for hundretusenvis av barn, familier og lokalsamfunn, må vi også tilpasse oss endrede forutsetninger og behov rundt om i verden.

Utviklingen går i retning av at SOS-familier i større grad lever integrert i lokalsamfunn

Kjersti Movold, programrådgiver

Disse tendensene påvirker oss

Verden endrer seg. Det er flere internasjonale tendenser som vil påvirke måten vi jobber på, forklarer Movold.

  • Unge, og spesielt kvinner, rammes hardt av økt arbeidsledighet. Vi må ta et større ansvar for å gi ungdom relevant utdanning og gjøre dem arbeidsklare.
  • Radikale endringer i familiestrukturer. Den utvidede storfamilien er for en stor del borte mange steder, og det vil være naturlig at vi tilpasser våre tiltak i overenstemmelse med dette.
  • Større bevissthet rundt behovet for forbedringer i barnevernsstrukturer globalt. Det er en økende forutsetning at barn i alternativ omsorg skal vokse opp i fosterfamilier som bor i «vanlige» nabolag, noe som vi også tilpasser oss.

- Utviklingen går i retning av at SOS-familier i større grad lever integrert i lokalsamfunn, sier Movold.

SOS-barnebyers omsorgsmodell, hvor barn får vokse opp i en stabil og omsorgsfull familie, står fjellstøtt. Foto: Michela Morosini

SOS-barnebyers omsorgsmodell, hvor barn får vokse opp i en stabil og omsorgsfull familie, står fjellstøtt. Foto: Michela Morosini

Vår omsorgsmodell står støtt

Hun understreker samtidig at SOS-barnebyers omsorgsmodell, hvor barn får vokse opp i en stabil og omsorgsfull familie, står fjellstøtt.

– Et forsiktig anslag tilsier at ti prosent av barna i verden er uten eller risikerer å miste stabil omsorg fra voksne. Vi vet at barn uten god omsorg i stor grad også blir fratatt retten til beskyttelse, skolegang og helsetilbud. Derfor mener vi at å sikre barn en oppvekst med god voksenomsorg, er helt grunnleggende for å nå flere av de nye bærekraftsmålene. Nå skal vi ruste organisasjonen for å kunne jobbe effektivt og målrettet mot dette i årene fremover.

Styrker og faser ut

Basert på programgjennomgangen vil noen programmer blir styrket og utvidet, andre utfaset eller overført til andre aktører eller myndigheter.

– I tillegg til våre egne tiltak for å gi barn en omsorgsfull oppvekst, skal vi være en tydelig stemme for barn og unge i vår målgruppe. Vi skal dele av vår erfaring og kompetanse, og samtidig være en tilstedeværende pådriver overfor lokalsamfunn, myndigheter og andre aktører for å få på plass bedre retningslinjer og standarder for barns beskyttelse, barneomsorg og barnevern.

– Skal vi klare å løfte den enorme gruppen med omsorgsløse barn ut av den blindsonene de er i nå, må vi få nasjonale og internasjonale myndigheter til å prioritere tiltak til akkurat disse barna, sier Movold.

Neila drømmer om kaffebar

Da fagbladet Yrke intervjuet Neila Okumu for litt siden, fortalte hun at hun håpet på fast jobb, og kanskje en egen kaffebar på Mombasa-kysten en gang i fremtiden.

For å støtte flere ungdom som Neila, sparker SOS-barnebyer denne våren i gang det globale samarbeidet YouthCan! Målet er at flere unge skal skaffe seg jobb og klare overgangen til voksenlivet. Derfor kobler vi næringslivspartnere, støttespillere og eksperter på oppvekst med ungdom i våre program, for at de ikke skal rammes av ungdomsledighet.

Målet med gjennomgangen av programmer er å sikre at barn og unge i våre program får en stabil oppvekst, også i fremtiden. Foto: Fernando Espinoza

Målet med gjennomgangen av programmer er å sikre at barn og unge i våre program får en stabil oppvekst, også i fremtiden. Foto: Fernando Espinoza

Slik går vi gjennom programmene:

  • SOS-program i samtlige land skal vurderes. SOS-barnebyer Norge deltar i 14 land.
  • Arbeidet skal sikre at alle program og tiltak er tilpasset dagens og fremtidens behov og utfordringer.
  • Evalueringen skal ligge til grunn for langsiktig strategi i hver enkelt SOS-organisasjon.
  • Innsamlingsorganisasjoner med programvirksomhet som SOS-barnebyer Norge, vil trolig gjennomføre en liknende prosess i 2018.
 SOS-barnebyer Norge
SOS-barnebyer Norge
 SOS-barnebyer internasjonalt
SOS-barnebyer internasjonalt

Her ser du hvordan støtten når helt frem til barna og familiene. Grafikken er hentet fra vår årsrapport for 2016.