Gå til hovedinnhold

– Det kjennes veldig meningsfullt

– Det å være frivillig i SOS-barnebyer er spennende, givende og gøy, men også preget av meningsfullt alvor, da målet vårt er at det til syvende og sist ikke lenger skal være behov for oss, sier Maren Frogner Werner.

03. september 2021

Vi møter Maren Frogner Werner

Bakgrunn: Leder i Landsforeningen Frivillige for SOS-barnebyer.
Aktuell: Ny og engasjert leder som har ansvar for å motivere nesten 500 frivillige i hele landet.

Hva engasjerer deg?

Ett ord: urettferdighet. Det at jeg kan drikke rent vann fra springen, at jeg kunne gå på skolen så lenge jeg ville, at jeg har kunnet leke og utvikle meg – mens millioner av barn ikke kan. Det er urovekkende å tenke på hvor mange minner som ikke lages, og liv som ikke leves på grunn av forhold jeg tror vi kan gjøre noe med. Troen på denne muligheten for endring er grunnlaget for mitt engasjement som frivillig. SOS-barnebyer har nettopp dette enkle, men samtidig utrolig vanskelige målet, nemlig at alle barn skal ha en god oppvekst for å danne plattformen for et godt voksenliv. Et mål som strekker seg langt utover historien til hvert enkelt barn, men som jeg tror har sterke innvirkninger også på samfunnsnivå og globalt.

Hvorfor ble du frivillig for SOS-barnebyer?

Min familie har så lenge jeg kan huske hatt fadderbarn gjennom SOS-barnebyer, og da jeg ønsket å engasjere meg i frivillig arbeid ble SOS-barnebyer en naturlig organisasjon. Jeg visste ingenting om hvordan det var å være frivillig i organisasjonen, men ble veldig godt tatt imot av engasjerte mennesker i alle aldre. Som frivillig i SOS-barnebyer kan du i stor grad skape din egen rolle og delta aktivt i utviklingen av den type frivillig arbeid som yter formålet best mulig, og som du selv synes er artig å holde på med. Det kjennes veldig meningsfullt, og gjør at jeg ønsker å bli værende som frivillig.

Hvem er de frivillige i SOS-barnebyer?

Landsforeningen frivillige for SOS-barnebyer består av frivilliggrupper, studentforeninger og ungdomsfrivillige i UngSOS. Gjennom aktiviteter som leserinnlegg, stands, kakelotteri og julemarked informerer vi om og samler inn penger til SOS-barnebyer. I sommer har frivillige over hele landet dyrket solsikker for å symbolisere verdien av god omsorg.

Hvordan er det å være leder for de frivillige?

Som leder av frivillige i SOS-barnebyer tror jeg den viktigste oppgaven er å bidra til et inkluderende og støttende miljø som bevarer de tradisjoner og aktiviteter som finnes fra før, og samtidig inspirerer til kreativitet og nyskapning. Vårt ultimate mål er å bidra til en bedre hverdag for de barna som trenger det mest, men veiene dit kan være mange og forskjellige. Jeg ønsker å være en som de frivillige føler de kan stole på, slik at de kan komme til meg med tanker og idéer, og at vi sammen kan realisere disse.

Utover består rollen i å sammen med resten av Landsstyret skape samlingspunkter for de frivillige og holde den daglige driften i gang med rekruttering av nye og pleie av eksisterende frivillige.

Er det krevende?

Jeg er ganske fersk som frivillig og det å gå så raskt inn som leder har vært veldig spennende og utfordrende. Mye er nytt, og jeg er stadig redd for å ha glemt noe eller noen i den travle hverdagen. Generelt synes jeg det som er det fine med å være frivillig også er det som er mest krevende: at det er opp til deg selv hva og hvor mye du får gjort. Ofte kan det melde seg en følelse av utilstrekkelighet, i og med at det er uendelig med oppgaver, men vanskelig å rekke overalt.

Hva liker du best med å være frivillig?

Det må være alle folka jeg får muligheten til å bli kjent med. Fra helt ferske UngSOSere, til erfarne frivillige, ansatte i sekretariatet og styremedlemmer – alle bidrar så godt de kan for å gjøre verden til et bedre sted for andre. Rausheten, kreativiteten og stå på viljen som jeg daglig møter som frivillig, gir meg rett og slett troen på menneskeheten og jeg anbefaler alle å teste det ut.

Hvilke mål har du satt deg for arbeidet fremover?

Jeg ønsker først og fremst at alle frivillige skal føle seg ivaretatt og sett, da det er enkeltpersonene som er grunnlaget for all den gode jobben vi gjør sammen. Det er stort sett mye alvor i prosjektene vi jobber for, så for å ikke miste motet er det utrolig viktig å ha det ålreit når man er frivillig. Et mer konkret mål er at vi skal å utvikle frivilligheten til å inkludere aktiviteter som bidrar til å skape trygge lokalsamfunn for barn i Norge. 

Har du lyst til å jobbe med frivillig arbeid?

Vi har også en gruppe for unge. Les mer om det fantastiske arbeidet alle frivillige gjør og hva du kan bidra med