Gå til hovedinnhold

Uten deg...

Dette året har vært utfordrende for mange. Press på økonomien har fått ringvirkninger i samfunnet, både her hjemme og i andre land vi jobber. Derfor er vi ekstra takknemlige i år, for at du støtter arbeidet vårt for barn og unge som lever i kritisk utsatte situasjoner.  

Vi er der for dem så lenge det trengs, både i en vanskelig hverdag og humanitære kriser, og sikrer barn og unge god omsorg. I tillegg påvirker vi politiske prosesser som styrker rettighetene deres.  

Uten deg hadde vi ikke klart dette, tusen takk!