Gå til hovedinnhold

Vi dokumenterer effekten av omsorg

84 prosent av barn som har fått støtte gjennom SOS-barnebyer, skårer høyt i en undersøkelse om livskvalitet.

28. august 2017

I SOS-barnebyer ser vi betydningen av god omsorg hver eneste dag. I den ferske rapporten Impact Insights dokumenteres nå langtidsvirkningene i syv land (se faktaboks nederst i saken). Det er konsulentselskapet Boston Consulting Group som har undersøkt hvordan det er gått med barn som har vokst opp i en SOS-familie, eller fått støtte gjennom våre familieprogram. Dette er deres hovedfunn:

  • 84 prosent av barna som er vokst opp i en SOS-familie og 79 prosent av dem som har fått støtte gjennom et familieprogram, gjør det bra i hele seks av åtte parametere på livskvalitet.
  • 91 prosent av dem som vokste opp i en SOS-familie og selv har barn, skårer høyt på alle områder. Dermed videreføres effekten av god omsorg til neste generasjon.
  • Ingen av barna som deltok i familieprogrammene mistet omsorgen fra sine biologiske foreldre - noe som er hovedmålet med støtten.
  • Programmene gir mer enn 14 euro tilbake til samfunnet, for hver euro investert.

– I SOS-barnebyer jobber vi mye med å reparere - ved å gi barn nye, trygge relasjoner i en SOS-familie. Og ved å støtte og veilede foreldre i omsorgsoppgaven gjennom våre familieprogram. Og selv om det kan ta år med investering før en familie klarer å ta vare på barna sine, eller vi har lykkes i å gi barna ny trygghet i livet, er det virkelig verdt det. Vi kaller det omsorgseffekten, sier kommunikasjonssjef Synne Rønning.

SOS-barnebyer ønsker å bruke denne metoden for å dokumentere og kvalitetssikre effekten av arbeidet vårt i årene som kommer. Intensjonen er å gjennomføre fem til ti slike undersøkelser hvert år.

Langtidsvirkninger, SOS-familieLangtidsvirkninger, SOS-familieLangtidsvirkninger, SOS-familie

Denne grafen viser resultatene for barn som har vokst opp i SOS-familier. Alle klarer seg i dag uten støtte fra SOS-barnebyer.

 

Langtidsvirkninger, familieprogramLangtidsvirkninger, familieprogramLangtidsvirkninger, familieprogram

Denne grafen viser resultatene for barn som har vokst opp i familier støttet gjennom SOS-familieprogram i lokalmiljøene. De fleste bor fortsatt hjemme, mens noen er så voksne at de har flyttet hjemmefra og klarer seg selv.

Slik ble SOS-undersøkelsen utført:

Mål: Undersøke langtidseffekten av god omsorg i SOS-familier og familieprogram.

Land: Elfenbenskysten, Senegal, Togo, Nepal, Tanzania, Etiopia og Swaziland.

Metode: Intervjuer og fokusgrupper med over 400 barn som har avsluttet SOS-programmet for mellom ett og seks år siden. Samt 140 voksne.

Åtte parametere ble målt: Omsorg fra foreldre, tilgang på næringsrik mat, boforhold, skolegang, psykisk helse, familiens levebrød, opplevelse av misbruk og diskriminering, hvor fornøyd man er med livet.

Les hele rapporten her:  SOS-Children-s-Villages-Social_Impact_Insights_2017.pdf

 

Les om hvordan enkle tiltak endret livet til Martin og familien hans: https://www.sos-barnebyer.no/effekten-av-omsorg