Gå til hovedinnhold

Verdens viktigste jobb må fortsette

Én sak er én sak for mye og vi har nulltoleranse mot alle former for overgrep og misbruk av midler. Takket være modige varslere og vitner har vi avdekket alvorlige mangler i ledelse og styringssystemer i SOS-barnebyer Internasjonalt.

10. mai 2021

Denne saken har også rystet og berørt oss i SOS-barnebyer i Norge. Vi er derfor glade for at den internasjonale organisasjonen tar dette på alvor, og umiddelbart har satt i gang flere prosesser og henter inn uavhengig ekspertise som vil bistå til at alle nødvendige endringer blir gjennomført.

For oss er det også veldig viktig å være åpne og ærlige om våre feil, og særlig overfor våre støttespillere. At dere har tillit til at vi gjør det vi sier at vi skal gjøre, og også er oppriktige når vi feiler er helt nødvendig for oss.

Hvilke typer saker har blitt avdekket i rapporten?

SOS-barnebyer Norge var ett av åtte land som tok initiativet til granskningsrapportene. Disse viser at det er totalt 22 saker, de omfatter enten overgrep, korrupsjon eller økonomisk mislighold. I de sakene som har blitt avdekket i rapportene, har det vært svikt og avvik i oppfølging og håndtering av varsler. De som omfattes av uregelmessighetene eller lovbrudd har enten ikke blitt etterforsket, eller så har resultatet av undersøkelsene ikke fått noen konsekvenser for dem. I tillegg har barna, utsatt for overgrep, ikke fått den behandlingen og oppfølgingen våre retningslinjer sier at de skal få.

Hva gjør vi for at dette ikke skal skje igjen?

Overgrep og vold mot barn forekommer i alle samfunn verden over. SOS-barnebyer jobber for at barn skal skånes mot all form for vold og utnyttelse både i de lokalsamfunn og land vi jobber i, og i våre programmer.

SOS-barnebyer Norge har vært en pådriver for å forbedre våre retningslinjer og kontrollsystemer, de siste seneste årene har det vært gjort viktige forbedringer i retningslinjer på anti-korrupsjon, likestilling, «code of conduct» og sikring av barns beskyttelse. Vi har gode og strenge kontrollrutiner i Norge som sørger for at pengene går videre dit de skal og vi har ingen indikasjoner på at sakene i rapporten avdekker nye hendelser som involverer penger fra Norge.

Iverksatte tiltak:

  • På bakgrunn av funnene innkalte Senatet til et ekstraordinært styremøte 29. april en handlingsplan både for å gjøre opp for urett som er begått – og ikke minst forhindre at det skal skje igjen. Blant tiltakene er egne regionale ombudspersoner, et erstatningsfond og en uavhengig kommisjon som skal komme med anbefalinger til strukturelle og organisatoriske endringer. Dette arbeidet er allerede i gang. President og visepresident i SOS-barnebyer har nå trukket sine kandidatur til presidentvalget i juni , etter påtrykk fra blant annet SOS-barnebyer Norge. Vi forventer stor endring i styringsform og struktur internasjonalt.
  • SOS-barnebyer etablerer et fond for dem som har vært utsatt for vold eller overgrep. Vi har opprettet en internasjonal kommisjon som skal gjennomgå hver eneste sak og sørge for at de ansvarlige blir stilt til ansvar. Vi vil også anmelde forhold som er kriminelle.
  • Vi vil gå gjennom alle våre rutiner for å sikre ytterligere grundig og god opplæring av alle som jobber i våre programmer og ikke minst være helt sikre på at alle varslingskanaler er kjent og tilgjengelige.

Nesten 1 million barn og voksne fikk støtte i fjor

Det er viktig å huske på at de aller, aller fleste barn i våre programmer har det veldig bra. Og de aller, aller fleste av våre ansatte gjør en fantastisk jobb. Vi er til stede i 137 land og i fjor nådde vi nesten 1 million barn og voksne i våre programmer. Organisasjonen har nær 40 000 ansatte. Her finner dere de fantastiske SOS-mammaene og SOS-pappaene som vier livet sitt til å gi barn som mangler alt - et trygt hjem og en god oppvekst. Vi har dyktige fag- og sosialarbeidere i felt som sørger for at familier som holder på å bryte sammen klarer å holde sammen.

Når man jobber med verdens mest sårbare 24/7 har man et spesielt ansvar for å sørge for at de får den omsorgen, tryggheten og beskyttelsen de trenger. Et ansvar og en plikt vi tar på største alvor. Vi har verdens viktigste, men også vanskeligste oppdrag. Det er over 200 millioner barn som står i fare for å miste omsorgen eller allerede er alene. Vi setter enormt stor pris på alle dere som støtter oss slik at vi kan fortsette å kjempe for disse barna.