Gå til hovedinnhold

Alt for mange barn vokser opp alene. Du kan hjelpe dem!

Alt for mange barn vokser opp alene. Du kan hjelpe dem!

Altfor mange barn vokser i dag opp uten en stabil familie. Krig og konflikt, klimaendringer, sykdom og fattigdom fratar barn muligheten til en trygg og god oppvekst. Det er skadelig for hvert enkelt barn og kostbart for samfunnet. Vi vet at stabil og god omsorg er grunnleggende nødvendig for at barn skal vokse og utvikle seg normalt, fullføre skolegang og ha tilgang til helsetjenester. SOS-barnebyer jobber for at ingen skal måtte klare seg alene. Til det arbeidet trenger vi din hjelp. Denne jula kan du bidra til å oppfylle verdens korteste, men viktigste ønskeliste: Å ikke være alene.

Som fast giver i SOS-barnebyer vil din støtte bidra til: 

  • Beskytte barn mot vold
  • Sikre god og stabil omsorg gjennom forebyggende arbeid​
  • Støtte barn og unge slik at de kan gå på skole og få en utdanning
  • Gjøre den uholdbare situasjonen for barnflukt bedre​
  • Hjelpe barn rammet av sultkatastrofer
  • At vi kan jobbe for barns rettigheter – over hele verden

Sammen med din hjelp kan vi jobbe for at ingen barn skal være alene.​ Din gave bidrar på mange fronter og der behovet er størst. Tusen takk for at du støtter barna!

Takk for at du er med på å oppfylle verdens korteste ønskeliste: Å ikke være alene!