Gå til hovedinnhold

Alt for mange barn vokser opp alene. Du kan hjelpe dem!

Zeina ble forlatt som ettåring

Zeina ble født utenfor ekteskap, og forlatt av moren da hun var ett år gammel. Ingen i familien kunne – eller ville, overta omsorgen for barnet. Til slutt tok noen i landsbyen ansvar og fikk fraktet henne inn til hovedstaden. For Zeina ble en av SOS-barnebyers fosterfamilier redningen. 

Historien til Zeina er dessverre ikke unik​​

Alt for mange barn vokser i dag opp uten en stabil familie. Krig og konflikt, klimaendringer, sykdom og fattigdom fratar barn muligheten til en trygg og god oppvekst. SOS-barnebyer jobber for at ingen skal måtte klare seg alene. Til det arbeidet trenger vi din hjelp. 

Som fast giver i SOS-barnebyer vil din støtte bidra til å:

  • Sikre god og stabil omsorg gjennom forebyggende arbeid​
  • Beskytte barn mot vold​
  • Støtte barn og unge slik at de kan gå på skole og få en utdanning
  • Gjøre den uholdbare situasjonen til barn på flukt bedre​
  • Hjelpe barn rammet av sultkatastrofer
  • At vi kan jobbe for barns rettigheter - over hele verden

Takk for at du er med på å oppfylle verdens korteste ønskeliste: Å ikke være alene!

Våre hjertesaker

Sikre god og stabil omsorg

Sikre god og stabil omsorg

Vi støtter familier i krise og etablerer trygg omsorg for barn som er alene. Vi styrker mental helse hos både barna og de som tar vare på dem.

Dekke mer enn bare grunnleggende behov

Dekke mer enn bare grunnleggende behov

Sammensatt og tilpasset støtte gir barn en trygg oppvekst og gjør familier i stand til å selv gi barna sine god omsorg, utdanning og helsetilbud.

Skape varig endring

Skape varig endring

Vi gir familier muligheten til å løfte seg ut av fattigdom og skape gode oppvekstrammer for barna sine.

Lokale ansatte og forankring i over 130 land

Lokale ansatte og forankring i over 130 land

Vi har lokalt ansatte som kan gi støtte basert på lokale utfordringer, behov og muligheter. Vi jobber for bedre beskyttelsesstrukturer for barn.