Gå til hovedinnhold

Verdens fineste Maria var ikke ønsket

Moren til Maria ønsket seg en gutt, og under graviditeten slo hun seg selv i magen for å framprovosere en spontanabort.

Å holde den lille, nyfødte jenta i armene endret ikke morens følelser for Maria. Da hun var tre måneder gammel startet mishandlingen. Hun ble slått, moren ville ikke amme henne, eller skifte bleier. Les den brutale starten på livet til Maria her.

Det haster for barn som Maria

I dag finnes det over 220 millioner barn som mangler, eller står i fare for å miste noe av det viktigste i livet – omsorg. SOS-barnebyer jobber for at alle barn skal vokse opp med den tryggheten og omsorgen de har krav på. Hver eneste dag hjelper vi utsatte barn, ungdom og foreldre, men det er fremdeles en stor jobb igjen, og her trenger vi deg som giver for å fortsette arbeidet. Det haster for barna, det haster for oss, og det haster for verden.

Hvert femte minutt dør et barn som følge av vold

 • Familievold er en av de viktigste årsakene til at barn må flytte fra familien sin.
 • Hvert femte minutt dør et barn som følge av vold (Unicef)
 • Ifølge Unicef har så mange som 275 millioner barn over hele verden blitt utsatt for eller vært vitne til vold i hjemmet.
 • Seks av ti barn mellom 2 og 14 år blir regelmessig utsatt for fysisk avstraffelse fra sine foresatte
 • I Peru estimeres det at 70 prosent av barn som kommer i kontakt med sosiale tjenester, har vært utsatt for psykisk eller fysisk vold på hjemmebane. Bare i fjor ble mer enn 400 000 tilfeller av vold i hjemmet rapportert – ett av de høyeste tallene i Latin-Amerika. Så når volden øker, betyr det at svært mange barn blir rammet.

Mer om konsekvenser og hva vold fører til her:

Når det tryggeste stedet er det farligste

Vold i hjemmet øker under i store deler av verden, under «lockdown»

Kampen mot volden

c
Illustrasjonsfoto: Katerina Ilievska

Du som fadder skaper resultater:

 • Du forandrer barns liv! Barn uten omsorg får en trygg familie å vokse opp i og en god fremtid, takket være dine bidrag som fadder.
 • 98 prosent av barna som har vokst opp i en SOS-familie og selv har barn, er i dag trygge foreldre som gir god omsorg videre, takket være dine bidrag som fadder.
 • Ditt bidrag går til prosjekter lokalt, nasjonalt og globalt.
 • 95 prosent av barna i SOS-familieprogrammene har fått foreldre som aktivt er involvert i deres liv, takket være dine bidrag som fadder.
 • 90 prosent av foreldrene i SOS-familieprogrammet har dekket minst to av tre grunnleggende behov som bolig, mat og helse, takket være dine bidrag som fadder.
 • Du bidrar til omsorg, utdanning, bedre helse og beskyttelse mot vold.