Flere barn holder hendene oppå hverandre. Det er kun hendene og litt av armen som er med på bildet. Foto: Sébastien Taylor

Barns rettigheter

Barnekonvensjonen gir alle barn i verden de samme rettighetene, uansett hvor de er født i verden.

Barnekonvensjonen slår også fast at det beste for barn er å vokse opp i en familie, og at familier som trenger det skal få nødvendig støtte slik at kan dekke barnas grunnleggende behov. Altså akkurat det vi i SOS-barnebyer gjør.

Barnets beste

FNs medlemsland har forpliktet seg til å ivareta barns rettigheter og barnets beste – når barn av ulike grunner ikke kan bli tatt vare på av foreldrene sine. FNs retningslinjer rundt barns rettigheter gir sterke og helt nødvendige føringer på at særlig utsatte familier må styrkes. Det samme gjelder det forebyggende arbeidet for at barn ikke skal miste familien.

Retningslinjene er et tillegg til dagens Barnekonvensjon og skal sikre at FNs medlemsland følger visse kvalitetsstandarder i arbeidet med verdens mest utsatte barn, slik at barns rettigheter alltid skal komme i første rekke.

FNs barnekonvensjon

Barn har de samme grunnleggende rettighetene uansett hvem de er og hvor de bor i verden.

FNs retningslinjer for alternativ omsorg for barn

Gir sterke føringer på at familier som er særlig utsatt må styrkes, det samme gjelder det forebyggende arbeidet for at barn ikke skal miste familien.

Barna utsettes for rettighetsbrudd

Altfor mange barn i verden er alene, eller lever i en familie som ikke klarer å gi dem god omsorg. Tallene er usikre, men det er estimert at så mange som 1 av 10 barn mangler en familie som har kapasitet til å gi trygg og stabil omsorg og dekke barnas grunnleggende følelsesmessige og fysiske behov.  

Jente med mørkt hår i hestehale, hvit genser og jeans sitter en inngang uten dør. det er slitte murvegger rundt henne. Foto: Katerina Ilievska

Fattigdom er svært ofte en underliggende årsak til at foreldrene ikke klarer å gi barna sine god omsorg.

Manglende omsorg er et alvorlig hinder både for barns utvikling og muligheten til å bli ressurssterke voksne som kan bidra til samfunnet. Det har dramatiske følger for hvert enkelt barn og store negative konsekvenser for samfunnet, som mister verdifulle menneskelige ressurser.   

Barns rettigheter:

  • Barn skal ha de samme grunnleggende rettighetene uansett hvem de er og hvor de bor i verden.
  • Barn har rett til skole, fritid og lek.
  • Barn har rett til å si sin mening.
  • Barn har rett til omsorg og kjærlighet.
  • Barn har rett til å utvikle seg til å bli ressurssterke voksne.
  • Barn har rett til beskyttelse mot alle former for vold, mishandling og omsorgssvikt. 

Barnas ombudsperson

Vi har et ansvar for å gi barn og familiene i vår målgruppe en stemme og en plass i den offentlige rom. Derfor tar vi også rollen som barnas ombudsperson og kjemper for rettighetene deres, når vi ser at politikere nøler med å gjøre de grepene vi vet ungene er helt avhengig av.

Slik jobber vi med barns rettigheter:

  • Vi øker oppmerksomhet og prioritering av barn i utviklingspolitikken.
  • Vi påvirker myndigheter i land vi har programarbeid til å overholde lover de har forpliktet seg til.
  • Vi støtter myndigheter slik at de kan legge mer vekt på å styrke familier.
  • Vi samarbeider lokalt med organisasjoner som allerede er etablert i landet og som kjenner forholdene best, slik at barns rettigheter ivaretas.

Alle barn har rett til omsorg og beskyttelse