Gå til hovedinnhold

Utdanning til jenter er investering i fremtiden

Kvinnedagen 8. mars

Koronapandemien kan gi tilbakegang i likestillingen globalt. Stengte skoler fører til flere tenåringsgraviditeter og barneekteskap. SOS-barnebyer jobber for at jentene skal komme seg tilbake til skolebenken.

02. mars 2021

Hvert år blir ca. 12 millioner jenter i alderen 15–19 år, og minst 777 000 jenter under 15 år mødre.

Økning i tenåringsgraviditeter

Stengte skoler, svekket økonomi, et dårligere helsetilbud og foreldre som er mindre til stede, vil ifølge eksperter føre til én million flere tenåringsgraviditeter i Afrika sør for Sahara. Verst rammes unge jenter som allerede lever i en svært utsatt situasjon.
 
- Nedstengningen av skolene har hatt stor effekt på økningen av barneekteskap og tenåringsgraviditeter, bekrefter programsjef i SOS-barnebyer i Malawi, Hope Msosa. Og vi vet at graviditet gjør at jentene ikke kommer seg tilbake på skolen igjen.

Graviditet stopper skolegang

I tillegg til at graviditet og fødsel utgjør en stor helserisiko – særlig der helsevesenet er svekket – kommer svært mange gravide tenåringsjenter ikke tilbake til skolen etter fødsel. Når vi vet at utdanning ofte er den eneste veien ut av fattigdom, går det ikke bare ut over hver enkelt jente – det gir også en negativ samfunnseffekt for generasjoner.

Likestilling - både mål og middel

Der barn har det ille, har jenter det verst. Jenter blir i større grad enn gutter utsatt for vold, dårlig helse, manglende skolegang og tidlig ekteskap.

Det er ikke bare blodig urettferdig – det fratar verdenssamfunnet for en viktig ressurs. For å sikre en bærekraftig vekst, utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og finne løsninger på klimaendringene, trenger vi at også jentene kan bidra. Likestilling i seg selv bidrar også til at flere barn får skolegang - når kvinner får større innflytelse på familiens økonomi, prioriteres mat, helse og skolegang i større grad.

Hva gjør SOS-barnebyer og hvilken effekt har det?

SOS-barnebyer jobber i familier og lokalsamfunn for å endre tradisjonelle holdninger om jenters rettigheter, muligheter og verdi. Vi styrker familier slik barna kan gå på skolen, og sørger for at både gutter og jenter får tilgang til utdanning av god kvalitet.
 
Med støtte til skolegang og bekjempelse av holdninger som holder dem tilbake, kan disse jentene bli morgendagens ledere, innovatører og mentorer. De er fremtiden vår - vi må investere i og styrke dem.