Gå til hovedinnhold

Valgfaget innsats for andre

  • Her finner dere tips til ulike aktiviteter som dere kan ta i bruk i valgfaget innsats for andre. Dere bestemmer selv antall aktiviteter og tidsbruk per aktivitet.
  • Korte filmer med tilhørende spørsmål til refleksjon eller oppgaver finner dere her
  • I desember kan dere være med på Omvendt Julekalender for ungdom; her får dere filmer, spørsmål og oppgaver som kan benyttes i desember. Les mer og meld dere på.

Hva kan et samarbeid med SOS-barnebyer innebære?

Vi mener det aller viktigste er at elevene har det fint sammen og at de kjenner at de er en del av et større fellesskap. For nettopp denne følelsen av tilhørighet er helt grunnleggende. Alle trenger å kjenne at er en del av en flokk, enten den er stor eller liten, og alle mennesker trenger å vite at de viktige for denne flokken sin. De som av en eller annen grunn faller utenfor må fanges opp og dras tilbake til fellesskapet. Noen trenger et helt nytt fellesskap fordi det de tilhører er skadelig for dem. Det er også veldig viktig å fange opp. Slik at man kan gjøre noe med det.

Vi mener dette er selve essensen i valgfaget «Innsats for andre.» Og vi skiller ikke på andre som er i umiddelbar nærhet, de som er litt lenger unna eller de som bor i en annen del av verden. Vi er alle en del av det samme store fellesskapet, vi er alle verdensborgere og har et ansvar for hverandre. Når alt dette er klarlagt og vi er enige om dette, blir det også lettere å forstå hvordan vi kan samarbeide om noen felles mål.