Skolejoggen

Bli med på Skolejoggen 2020 - årets skolejoggdato er 17. september eller den dagen som passer best for skolen. I år løper vi for barna som er hardt rammet av koronapandemiens konsekvenser.

Ungdomsskole

  • Barn og ungdom er noen av SOS-barnebyers viktigste støttespillere. Elever på over 700 skoler i Norge engasjerer seg årlig enten via fadderskap, eller med en eller flere aktiviteter. Sammen bidrar de til at noen av de mest sårbare barna i verden får omsorg og trygghet.
  • Elevene opplever at de har påvirkningskraft og at de kan gjøre en forskjell. Å ha en felles sak å jobbe for på skolen bidrar til å bygge solidaritet og fellesskap.
  • Med vårt engasjerende undervisningsmateriell heves blikket ut av klasserommet og elevene får et innblikk i barns liv i andre deler av verden. Dere jobber samtidig med flere av målene i kunnskapsløftet.
  • Skolen/klassen velger selv mellom ulike formål, tidspunkt for aksjonen og måten aksjonen gjennomføres på. Digitale løsninger som Vipps, SMS og nettbasert innsamling gjør at det også enklere å ha en innsamling.

Se filmen fra norske elevers tur til Zimbabwe:

Play