Gå til hovedinnhold

Ungdomsskole

  • Skoler som engasjerer seg for SOS-barnebyer bidrar til at barn får oppfylt sin rett til en trygg oppvekst, omsorg, utdanning, god fysisk og psykisk helse og beskyttelse i tråd med FNs barnekonvensjon. Å ha en felles sak å jobbe for på skolen bidrar til å bygge solidaritet og fellesskap.
  • Dere velger selv tidspunkt og aksjonsform. Digitale løsninger gjør det enkelt å ha innsamling.