Gå til hovedinnhold

- Jeg har alle mine rettigheter, men slik er det ikke for alle barn

To representanter fra SOS-barnebyer ble nylig invitert til FNs generalforsamling.

10. oktober 2018

- Jeg har alle mine rettigheter, men slik er det ikke for alle barn. Mens jeg blir behandlet bra i min familie, så må andre lide. Denne innsikten motiverte meg til selv å engasjere meg for at alle barn skal ha de samme mulighetene. Alle barn burde ha rett til å forsvare seg selv, sier Agnes (12).

Hun kommer fra SOS-barnebyen i Benin og sammen med Haneen (15 år) fra SOS-barnebyen i Palestina deltok hun på FN's generalforsamling. Begge er aktive i barnerettighetsspørsmål i sine egne hjemland.

Agnes ble valgt fra SOS-barnebyer programmer for å sikre at stemmene til barn fra alternativ omsorg også blir hørt. I sitt arbeid har hun blant annet snakket med beslutningstakere om utnyttelse av barn og seksuelt misbruk i skolen.

Totalt deltok 60 barn fra hele verden og delte sine historier og ønsker til eksperter og beslutningstakere om hvordan voksne bør arbeide med barnerettighetsspørsmål.

Viktig å lytte til barn

Hanane er medlem av det palestinske ungdomsrådet. Hun har jobbet for papirløse barn og har blant annet laget informasjonsmateriale for barn for å øke deres bevissthet om barns rettigheter og sikkerhet. Blant annet har hun blitt invitert til utdanningsdepartementet for å gi råd om skolespørsmål.

- Det er takket være kjærligheten og omsorgen jeg fikk fra SOS-moren min som gjør at jeg i det hele tatt er her i dag, sa Haneen fra SOS-barnebyen i Palestina. Foto: Leonora Barclay

- Det er takket være kjærligheten og omsorgen jeg fikk fra SOS-moren min som gjør at jeg i det hele tatt er her i dag, sa Haneen.

For SOS-barnebyer er arbeidet med barns rettigheter helt avgjørende for å gi barn som av ulike grunner ikke har foreldre, god omsorg av høy kvalitet. Hvert barn har rett til god omsorg, enten de bor sammen med sine biologiske foreldre eller i alternativ omsorg som for eksempel med en SOS-mor.

- Ved å styrke og lytte til barn og unge kan vi hjelpe dem med å forme sine egne liv. Diskusjoner som disse betyr at beslutninger kan utarbeides på bakgrunn av unge menneskers anbefalinger, forklarer Alan Kikuchi-White, som er SOS-barnebyers internasjonale representant i Geneve.