Gå til hovedinnhold

Moderne slaveri

Slaveri er forbudt i alle land, og flere artikler i FNs menneskerettigheter peker på at alle mennesker er født frie og ingen skal utsettes for nedverdigende behandling eller holdes i slaveri. Likevel er slaveri på fremmarsj og regnes som den mest lønnsomme globale kriminelle økonomien etter narkotikahandel. Moderne slaveri er et samlebegrep om grov utnyttelse av mennesker, inkludert menneskehandel og barnearbeid. Moderne slaveri er så omfattende at det ansees som et utviklingsspørsmål og er derfor en del av FNs bærekraftsmål 8.7.

Nedenfor finner dere to filmer; den første er en historie fra SOS-barnebyers program, og den andre er en filmatisering av en historie om moderne slaveri i Ghana, laget av IJM (International Justice Mission), er organisasjon som jobber for å få slutt på moderne slaveri.

Babu

The Deep Place

  • Hvilke former for moderne slaveri kjenner dere til?
  • Hva kan dere gjøre som kan bidra til å bekjempe moderne slaveri?
  • Det blir ikke slutt på moderne slaveri før verden får bukt med grunnårsakene. Reflekter over påstanden: bærekraftig utvikling er den viktigste måten å bekjempe slaveri på.
  • Hvordan henger det sammen med fattigdom, krig, konflikt, det å mangle ID-bevis, og det å mangle foreldreomsorg? 

Les ev. mer her om viktigheten av å ha ID-papirer i kampen for å forhindre at barn utsettes for slaveri https://www.sos-barnebyer.no/slaveriet-horer-dessverre-ikke-fortiden-til