70 år med SOS-barnebyer

Barnekonvensjonens innledning slår fast at barn har det best i sin egen familie, så lenge den er i stand til å gi stabil omsorg. SOS-barnebyer jobber i henhold til Barnekonvensjonen og FNs retningslinjer for alternativ omsorg. Se denne filmen og lære mer om  SOS-barnebyers historie og arbeid.

Play
  • Barnekonvensjonen er signert og ratifisert av alle land i verden unntatt USA. Hva kan grunnen være til det?
  • SOS-barnebyer samarbeider med myndigheter i de landene der vi er tilstede. Hva tenker dere om statens ansvar for barn og ungdom og hvordan det utøves forskjellig i ulike land?
  • I dag er de fleste enige om at det er bedre for barn å få vokse opp i en familie enn på et barnehjem. Hvilke tanker har dere rundt dette?