Gå til hovedinnhold

Vold i hjemmet

Vold i hjemmet og alkoholmisbruk kan være en årsak til at barn og ungdom mister omsorg fra foreldrene sine. Se filmen og les ev. også denne saken om Anna: https://www.sos-barnebyer.no/jeg-er-ikke-foreldrelos

Filmen om Anna har russisk tale og er tekstet på norsk.

Play
  • Reflekter rundt det å vokse opp i en familie med alkohol og vold.
  • Hva kan du gjøre og hvem kan du ta kontakt med dersom du selv eller noen du kjenner opplever noe av dette. (F.eks. Alarmtelefonen for barn og unge 166 111)
  • FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.  Barn som vokser opp uten omsorg har en særlig rett til beskyttelse, men er ikke nevnt som en egen målgruppe i FNs bærekraftsmål. Diskuter hvordan vold i hjemmet og psykisk helse er knyttet opp til FNs bærekraftsmål nr 3 og delmål 16.2. Les mer på FN-sambandets sider om bærekraftsmålene - https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal og hvordan SOS-barnebyer bidrar til å nå bærekraftsmålene - https://sos-barnebyer-samarbeid.no/fns-baerekraftsmal/