Gå til hovedinnhold

Tema: Omsorg

SOS-barnebyer jobber for at ingen barn skal vokse opp alene. Likevel lever hvert tiende barn i verden, 220 millioner barn, uten omsorg eller står i fare for å miste sin omsorgsperson. (Referanse; se rapporten In the blind spot)

Play
  • Hvordan kan man vite at foreldre er glad i barna sine?
  • Er det noe forskjell på hvordan foreldre viser omsorg for barn og ungdom?
  • Hvordan kan foreldre på best mulig måte vise omsorg til ungdom?
  • Høsten 2019 arrangerte SiD (Aftenposten) en skrivekonkurranse for ungdom. Flere av innleggene har relevans for spørsmålene i denne luken. Diskuter gjerne bidragene "Du nevnte aldri at jeg kom til å sitte fast i tunnelen, mamma" og "Ti bud til en mamma/pappa"