Gå til hovedinnhold

Ukraina: Vi fortsetter nødhjelpsarbeidet

Bombingen de siste dagene har ført til at SOS-barnebyers medarbeidere i Kyiv og Lviv har måttet oppholde seg i tilfluktsrom. Det viktigste akkurat nå er deres sikkerhet og at de overlever angrepene.

12. oktober 2022

Sivil infrastruktur og kraftverk er rammet, og det er strømbrudd i mange byer. Det er vanskelig å få reparert kraftverk og strømnett, da de har vært  mål for angrepene. Denne situasjonen er svært utfordrende og vanskeliggjør også all kommunikasjon. SOS-barnebyers infrastruktur er intakt, og nødhjelpsaktivitetene vil gjenopptas så fort sikkerhetssituasjonen gjør dette mulig.

Nødhjelp er et omfattende arbeid

I tillegg til de vanlige programmene, med støtte til familier som lever i en sårbar situasjon og omsorg i fosterfamilier, har SOS-barnebyer i Ukraina lagt ned en formidabel innsats i nødhjelpsarbeidet. Dette innebærer blant annet:   

  • Utdeling av mat, vann og hygieneartikler.
  • Støtte og oppfølging av barn som er traumatisert 
  • Pådriver for at barns rettigheter blir ivaretatt også i den ekstremt utfordrende situasjonen.
  • Støtte til SOS-barnebyers fosterfamilier som må flykte fra de mest utsatte områdene. 
  • Støtte til internt fordrevne familier med barn, for å forebygge familieseparasjon og at barna havner på institusjon. 
  • Arrangerer sommercamp for barn og unge.
  • Tilbyr oppfølging gjennom sosialsentre. 
  • Bistår med økonomisk støtte og matkuponger.