Gå til hovedinnhold

Vi er der for barna - også på lang sikt

Ukraina

Mange har måttet forlate hjemmet sitt og det meste de eier, mens andre har vendt tilbake til hus i ruiner. Behovet for å få støtte til å dekke de mest grunnleggende behovene er enormt. SOS-barnebyer i Ukraina bidrar med dette. I tillegg jobber de langsiktig med utfordringer som har blitt betydelig større, etter at krigshandlingene startet.

12. september 2022

Å få bearbeidet grusomme opplevelser:

Mange barn og foreldre har store utfordringer med å håndtere hverdagen etter å ha levd med krigshandlingene og følgene av disse i lang tid. SOS-barnebyer har derfor etablert fem nye barne- og familiesentre. De som jobber der, har en solid bakgrunn for å kunne møte barn og foreldre som sliter med traumer. Der er det aktiviteter for barna, både foreldre og barn kan få samtaler med psykolog eller sosialarbeider, og det blir vurdert hvordan de best mulig kan få hjelp, både psykososialt og økonomisk. I tillegg er det mobile team, som besøker og følger opp familier hjemme. Psykologene bruker blant annet Unicefs metodikk «Barn og krig» for å jobbe med angst og stressrelaterte lidelser.

1650 barn har fått hjelp fra psykologer.

1650 barn har fått hjelp fra psykologer.

Jobber videre med å øke antall fosterfamilier:

SOS-barnebyer i Ukraina har vært en pådriver får avvikle barn – og ungdomsinstitusjoner, med mål om at alle barn skal vokse opp i en familiesituasjon. De fortsetter nå det viktige arbeidet med å etablere flere fosterfamilier, noe det har blitt enda større behov for. Denne jobben er umulig å gjennomføre uten et godt samarbeid med de statlige myndigheter. SOS-barnebyer har derfor en aktiv rolle, i arbeidet med ny nasjonal strategi, for reform av systemet med plassering av barn på institusjon.  

Et sted å bo for flyktningfamilier med barn:

SOS-barnebyer i landet har jobbet for å få et botilbud på plass til familier som har måttet flykte fra hjemmet sitt. Enten en midlertidig bolig, der de kan bo en kortere periode til andre løsninger er på plass, eller et alternativ for langtidsleie. De har også et tilbud om plass på krisesentre til mødre med barn som trenger beskyttelse og oppfølging i en kortere periode.   

7 400 barn og familier har fått oppfølging og støtte tilpasset den situasjonen de er i.

7 400 barn og familier har fått oppfølging og støtte tilpasset den situasjonen de er i.

Barns rettigheter – viktigere enn noen gang:

Flere medarbeidere i Ukraina hadde før krigshandlingene startet et tett samarbeid med barne- og familiedepartementet for å fremme barns rettigheter. Dette arbeidet er viktigere enn noen gang og de fortsetter å jobbe for å påvirke lovgivingen og har en nøkkelrolle for å få til politiske, sosiale, økonomiske og kulturelle endringer som påvirker barns liv, og som kan opprettholdes på lang sikt.

Les mer om nødhjelpsarbeidet i Ukraina.