Gå til hovedinnhold

Det utfordrende arbeidet fortsetter

Ukraina

Til tross for den alvorlige situasjonen i Ukraina, fortsetter SOS-barnebyer i landet den viktige jobben med å støtte de mest sårbare barna og familiene deres.

16. august 2022

De har også økt kapasiteten og ansatt 46 nye medarbeidere for å kunne hjelpe enda flere som er hardt rammet av krigshandlingene. Nye sentre i det vestlige Ukraina og mobilt psykologisk støtteteam fortsetter å skalere opp sine aktiviteter i nært samarbeid med lokale partnere og statlige tjenester.  

Skolegang på vent 

I Norge starter tusenvis av elever på skolen denne uka. I Ukraina er det rundt 5,7 millioner barn i skolealder som har blitt rammet siden krigen startet, og for 3,6 millioner av disse barna har nedleggelse av utdanningsinstitusjoner fått store konsekvenser for skolegangen deres. I tillegg er det mange barn og unge som sliter med traumer og psykisk stress, etter å ha levd med krigshandlinger over lang tid. Evnen til å ta til seg lærdom kan bli svekket, noe som igjen får konsekvenser med tanke på følelse av mestring og skolefrafall. Dette vil også få store følger på lang sikt for veldig mange barn og unge. 

Jente fra Ukraina i lilla genser og fletter sitter ved et bord og tegner. Foto: SOS-barnebyer
For traumatiserte barn og unge kan evnen til å ta til seg lærdom bli svekket.

Nødhjelp er et omfattende arbeid

I tillegg til de vanlige programmene, med støtte til familier som lever i en sårbar situasjon og omsorg i fosterfamilier, legger SOS-barnebyer i Ukraina ned en formidabel innsats i nødhjelpsarbeidet. Dette innebærer blant annet:   

  • Støtte og oppfølging av barn som er traumatisert.
  • Pådriver for at barns rettigheter blir ivaretatt også i den ekstremt utfordrende situasjonen.
  • Støtte til SOS-barnebyers fosterfamilier som må flykte fra de mest utsatte områdene. 
  • Støtte til internt fordrevne familier med barn, for å forebygge familieseparasjon og at barna havner på institusjon. 
  • Arrangerer sommercamp for barn og unge.
  • Tilbyr oppfølging gjennom sosialsentre. 
  • Bistår med økonomisk støtte og matkuponger. 

For mange av SOS-barnebyers medarbeidere er det en tøff arbeidshverdag, med svært store, og noen ganger uoverkommelige utfordringer. De får derfor psykososial oppfølging og også opplæring i å håndtere nye oppgaver.  

Vårt nødhjelpsarbeid omfatter

65 011 familier, barn og unge

65 011 familier, barn og unge

60 615 i Ukraina

60 615 i Ukraina

4396 i andre land

4396 i andre land

SOS-barnebyer i mange land tar imot flyktninger 

SOS-barnebyer internasjonalt har overført ekstra bevilgninger til SOS-barnebyer i flere land som har tatt imot flyktninger: Belgia, Bulgaria, Estland, Hellas, Italia, Latvia, Litauen, Polen, Romania, Tsjekkia og Ungarn. Det å ta imot store grupper med flyktninger er nytt for mange av landene, og dette arbeidet følges opp tett både for å støtte medarbeiderne der, og for å ta lærdom av hva som fungerer best. Siden mars har flere land jobbet utrettelig for å skaffe overnatting og tjenester til flyktninger som kom fra Ukraina. Det er etablert mange nye boliger, og både samarbeidspartnere fra næringslivet og medarbeidere har bidratt med leiligheter og det folk trenger for å leve et så normalt liv som mulig.

Gutt fra en SOS-fosterfamilie har flyktet til Romania. Foto: Katerina Ilievska
Mange fosterfamilier fra SOS-barnebyer i Ukraina har flyktet til nabolandene.

Krigshandlingene har stoppet all aktivitet 

Etter at den russiske hæren okkuperte nesten hele Luhansk-regionen, har alle aktiviteter og kontorer blitt stengt. SOS-barnebyer hadde ikke noe annet valg enn å sørge for egne medarbeideres sikkerhet. Alle barn, unge og voksne i SOS-barnebyers program har blitt flyttet til trygge områder. Vi er i planleggingsfasen for å etablere nye program, som skal støtte familier i en sårbar situasjon, i den relativt trygge Poltava-regionen. 

SOS-barnebyers Katastrofefond hjelper barn  over hele verden rammet av krig og katastrofer. Omsorg og barns beskyttelse er alltid SOS-barnebyers førsteprioritet i en nødhjelpssituasjon.