Gå til hovedinnhold

Tusen takk for din uvurderlige støtte i 2023!

Dette året har vært utfordrende for mange. Press på økonomien har fått ringvirkninger i samfunnet, både her hjemme og i andre land vi jobber. Derfor er vi ekstra takknemlige i år, for at du støtter arbeidet vårt for barn og unge som lever i kritisk utsatte situasjoner.

Vi er der for dem så lenge det trengs, både i en vanskelig hverdag og humanitære kriser, og sikrer barn og unge god omsorg. I tillegg påvirker vi politiske prosesser som styrker barnas rettigheter. Dette hadde ikke vært mulig uten deg!

Vit at akkurat ditt bidrag har en stor betydning for barn som vokser opp i sårbare situasjoner. Sammen skal vi jobbe mot målet vårt: Ingen barn alene!

Igjen, tusen takk for din viktige støtte og riktig god jul!