Gå til hovedinnhold

Tre nye styremedlemmer i SOS-barnebyer

En ny sammensetning av styret skal gi SOS-barnebyer viktig drahjelp i arbeidet med ny, ambisiøs strategi.

28. april 2022

Å sørge for at mange flere barn lykkes i livet, er kort fortalt SOS-barnebyers hovedmål de neste to årene. Den nye strategien for 2022-2024 innebærer blant annet at vi skal øke inntektene, satse mer på forebygging og bidra til at myndighetene prioriterer barns rett til omsorg og beskyttelse.

Viktig erfaring og kompetanse

SOS-barnebyers styre i Norge er, i tillegg til å ha ansvaret for stiftelsens drift og forvaltning av midler, en viktig støttespiller for organisasjonen. For å nå målene i den nye strategien ønsket valgkomiteen et styre med bred erfaring og kompetanse som vil bidra til å styrke arbeidet om å reposisjonere SOS-barnebyer, kompetanse på fremtidens partnerskap og nye finansieringsmetoder, samt å videreutvikle organisasjonen.  Tre nye styremedlemmer tar nå plass ved bordet.

Tre nye i styret

Frode Hvattum, ny styreleder, er Vice President Sustainability i det internasjonale batteriselskapet FREYR. Han har 20 års erfaring med strategi og bærekraft. Han er personlig opptatt av å bidra til å skape en bedre verden.

Nye styremedlemmer er Zaineb  Al-Samarai  og TC Høiseth.

Zaineb  Al-Samarai er en erfaren rådgiver innen strategi og samfunnskommunikasjon, og har bakgrunn fra både jus, politikk og rådgivning. I tillegg til utdannelse som jurist, har hun bred kompetanse innen kommunikasjonsfeltet og gjennom politisk arbeid. Zaineb har vært møtende vararepresentant på Stortinget for Arbeiderpartiet, og arbeidet som byrådssekretær for næringsbyråden i Oslo.

TC Høiseth er partner i Antler, et venture capital-selskap og startup-generator. De investerer i og bygger opp selskaper fra grunnen av.  De jobber med både gründerspirer og tidligfaseselskaper innenfor en rekke områder som AI, healthtech og proptech. TC Høiseth er en ambisiøs foretningsmann som tror på kraften i de menneskelige relasjonene.

I tillegg består styret av Ragnhild Dybdahl, Pål Nedregotten, Elisabeth Grieg, Maren Caroline Frogner Werner og ny ansattrepresentant Kjersti Movold.