Gå til hovedinnhold

Ukraina: – Vi er på barnas side

– Ingen deler av landet er trygt. Det sier nasjonaldirektør for SOS-barnebyer i Ukraina Serhii Lukashov. SOS-barnebyer trapper opp arbeidet for barn og familier rammet av invasjonen.

24. februar 2022

SOS-barnebyer i Ukraina regner med at invasjonen og millitær opptrapping vil ramme  hundretusener av barn og familier, og kan føre til så mange som 2,5 millioner internt fordrevne.

–  Vi føler oss hjelpesløse, og vi ønsker bare en slutt på denne krigen. Vår viktigste prioritet nå er å beskytte så mange barn som mulig, sier nasjonaldirektør for SOS-barnebyer i Ukraina Serhii Lukashov.

Trapper opp hjelp

SOS-barnebyer trapper nå opp nødhjelpsarbeidet i Ukraina. Tiltakene inkluderer mat og andre nødvendigheter, helseoppfølging, traumebehandling og familiegjenforening. I tillegg til de barna og familiene som allerede er med i våre programmer, skal hjelpetiltakene i første omgang nå ut til 15 000 barn og voksne, men mulighet for oppskalering.

Slik kan du bidra!

bilde
Serhii Lukashov, nasjonaldirektør for SOS-barnebyer i Ukraina

Rammer mange barn

SOS-barnebyer er den eneste organisasjonen som sørger for direkte oppfølging av fosterfamilier. Det er myndighetene som dekker kostnadene for fosterfamiliene, og det er grunn til å frykte at fosterfamilier, både dem som er støttet og blir fulgt opp av SOS-barnebyer og alle andre, vil miste den økonomiske støtten som en konsekvens av invasjonen.

I tillegg til fosterfamiliene som følges opp av SOS-barnebyer, er det rundt 64 000 barn som lever i andre fosterfamilier i Ukraina, flere av disse vil også trenger hjelp i tiden fremover.

– Disse familiene er spredt over hele landet, og mange vil trenge støtte til å dekke grunnleggende behov og til å komme seg i trygghet. Vi jobber for at fosterfamiliene skal klare å holde sammen og forhindre at barn blir stående uten omsorgspersoner. Det er vår moralske plikt.

Lukashov er også svært bekymret for de nesten 98 000 barn som lever på institusjoner.

–  Mange av disse barna har familie, men lever på institusjon fordi de har funksjonsnedsettelse eller kommer fra sosialt utsatte familier. Disse barna risikerer nå å bli sendt hjem, til familier som ikke har mulighet til å dekke deres grunnleggende behov. I tillegg vet vi at det er 600 000 utsatte familier som vil trenge hjelp ved en full invasjon, og derfor jobber vi sammen med andre lokale organisasjoner med å få mobilisert og gitt nødhjelp, sier Lukashov.

Støtte på tvers av landegrenser

SOS-barnebyer i Ukraina får støtte fra SOS-barnebyer internasjonalt, og i flere av nabolandene gjør organisasjonen seg nå klar til å ta i mot eventuelle barn og familier på flukt. Lukashov understreker også at SOS-barnebyer på tvers av landegrensene står sammen om barna.

– Jeg har tett kontakt med mine kolleger i SOS-barnebyer i Russland og Hviterussland. Vi er på den samme siden – nemlig på barnas side. Vi ønsker at barna skal vokse opp uten hat til hverandre. Og vi vil fortsette å sammen jobbe for å beskytte barn mot krigens redsler.

SOS-barnebyers prioriterte målgrupper i Ukraina:

  • Fosterfamilier som blir støttet og fulgt opp av SOS-barnebyer: 177 barn og fosterforeldre.
  • Andre fosterfamilier: ca 64 000 barn bor i en eller annen form for fosterhjem – minst 16 000 vil bli rammet av en invasjon av den størrelsen vi nå ser.
  • Barn som lever i institusjoner: ca 98 000 barn bor i ulike former for institusjoner.
  • Barn og familier i en allerede sårbar situasjon: ca 600 000 familier over hele landet har en livssituasjon som allerede er på bristepunktet.