Gå til hovedinnhold

Ti år med engasjement for barn og utvikling

SKAGEN Fondene markerer ti år med sterkt engasjement for barna nederst på rangstigen. De siste ti årene har de gjennom samarbeidet med SOS-barnebyer bidratt til at tusenvis av barn har fått vokse opp med god omsorg og utdanning.

21. desember 2016

I desember 2006 besluttet SKAGEN Fondene å sponse SOS-barnebyer, i første omgang gjennom å finansiere byggingen av en ny barneby i Pskov i Russland. Etter hvert ble samarbeidet utvidet med bygging og drift av SOS-programmer i Narva og Keila i Estland. I fjor bestemte SKAGEN seg for å fortsette engasjementet, gjennom å investere i utdanning og fremtidsutvikling for de mest utsatte i Viet Tri i Vietnam.

– Setter verdiene ut i livet

Generalsekretær i SOS-barnebyer, Bente Lier, berømmer SKAGEN for at de tar et samfunnsansvar som både involverer ansatte og som bidrar til utvikling. – SKAGEN er gode på å sette verdiene sine ut i livet. Det har hele tiden vært et stort engasjement for SOS-barnebyers arbeid blant medarbeiderne, samtidig som selskapet er tydelig på at det å gi barn muligheten til en god oppvekst, er lønnsomt for bedriften. Her gjøres noe viktig for fellesskapet internt, samtidig som SKAGEN bidrar til en samfunnsutvikling som skaper fremtidens markeder.

Både forebygging og langsiktig omsorg

SKAGENs engasjement gjennom disse ti årene har bidratt til at tusenvis av barn har fått vokse opp i et stabilt hjem med god omsorg. Enten dette er i barnas opprinnelige familie, eller i et nytt hjem.

De aller fleste barn har det best i sin egen familie. Det er også samfunnsøkonomisk mer lønnsomt å forebygge enn å overta omsorgen for barn. Gjennom støtte til SOS-barnebyers familieprogrammer, har SKAGEN gjort det mulig for flere voksne å gi barna sine god omsorg. Dette sikrer barna trygghet, stabilitet og utdanning, og forhindrer barnearbeid og et liv i fattigdom, kriminalitet og utnytting.

Barn som er uten en familie, har fått et nytt hjem i en SOS-familie. Dette er en fosterfamilie der barna får vokse opp med sine biologiske søsken, i tillegg til nye SOS-søsken, og med en SOS-mor eller SOS-foreldre som trygge omsorgspersoner. Barna får skolegang, et godt helsetilbud og et trygt hjem hvor de bor til de flytter hjemmefra.

Investering som gir store resultater

Å investere i barns mulighet til utvikling gir god avkastning, både for det enkelte barnet som får ivaretatt sine rettigheter, men også for samfunnet. Trygge barn som kan bli selvstendige unge og voksne er en forutsetning for gode og velfungerende samfunn. Barn med en stabil oppvekst har en bedre sjanse til å få en solid og relevant utdanning, noe som bygger kompetanse i arbeidsmarkedet og gir et grunnlag for økonomisk vekst. Når vi styrker barn og familier, gjør vi flere i stand til å komme seg ut av fattigdom, bryte den onde sirkelen og utvikle samfunnet. 

Skolegang nødvendig for utvikling

SKAGENs nyeste satsing gjennom SOS-barnebyer er støtte til SOS-skolen i Viet Tri i Vietnam. Undervisning av god kvalitet og en hjemmesituasjon som gjør at barna har utbytte av skolegangen, gir barna kunnskap og relevante ferdigheter. Slik står de sterkere i arbeidsmarkedet og kan bidra til økonomisk og også sosial utvikling i landet de bor i.

– Skaper varig endring

Generalsekretær Bente Lier er svært glad for å ha SKAGEN med på laget videre fremover: – Hvert 10. barn i verden er uten, eller i umiddelbar fare for å miste, omsorgen fra en familie. Skal vi skape bærekraftige samfunn som kan løse fremtidige utfordringer, er vi nødt til å sørge for at barn faktisk vokser opp, og at de har en stabil familie som sørger for at de gjennomfører skolen og får en relevant utdanning i samfunnet de lever i. Da skaper vi sammen varig endring for mennesker, avslutter Lier.