Gå til hovedinnhold

Syria: Hjelp til jordskjelvofre

Tusenvis ble begravet under ruinene, mange barn har mistet foreldrene sine, utallige familier er hjemløse i vinterkulden. Behovet fremover i de verst rammede områdene vil være stort.

17. mars 2023

Antallet døde har steget til mer enn 42 000, nærmere 6 000 i Syria.

— Vi jobber nå døgnet rundt for å kunne hjelpe barn og familier, sier Samer Khaddam, leder for SOS-barnebyer i Syria. — Dødstallet stiger fortsatt, og tusenvis av barn har mistet eller står i fare for å miste foreldrene sine. De er hjemløse, lever blant ruinene, og det er veldig kaldt.

I alt ble anslagsvis 150 000 mennesker fordrevet fra hjemmene sine. Ifølge rapporter er mer enn 12 600 familier - over 52 800 barn og voksne - innlosjert i overfylte krisesentre, for det meste på skoler.

Landet er fra før i en utfordrende situasjon, både økonomisk og på grunn av den pågående konflikten mellom styresmaktene og opprørsstyrken. Dette vanskeliggjør nødhjelpsarbeidet i store deler av landet.

Barn klatrer i ruinene etter en boligblokk. Foto: Mahmoud Shabarek

Slik hjelper SOS-barnebyer jordskjelvofrene

I den akutte fasen rett etter jordskjelvet var det andre organisasjoner som er bedre rigget til å drive umiddelbart nødhjelpsarbeid. Nødhjelpen vi igangsetter nå støtter spesielt barn og familier som har mistet alt. Vi har jobbet i landet i over 40 år og medarbeiderne våre i Aleppo-regionen kjenner forholdene godt. Målet er å nå 25 000 mennesker, der vi sammen med andre organisasjoner og samarbeidspartnere igangsetter hjelpetiltak:

  • Barn som er alene: vi kartlegger situasjonen for å kunne ta vare på barn som er alene og finner løsninger.
  • Nødhjelp: distribuere mat, medisiner, klær og hygieneartikler. I tillegg økonomisk støtte.
  • Psykologisk støtte: gi barn og familier oppfølging psykisk, og etablere barnevennlige rom for å gi barn et trygt miljø og muligheter for lek.
  • Støtte til familier: vi vil også jobbe langsiktig og støtte barn og familier slik at de kan bygge opp livene sine igjen.