Fire jenter fra Angola har smårutete kjole, skoleuniform og fletter med perler i håret. De holder rundt hverandre. Foto: Brenda Dimbleby

Ulstein Group

Ulstein Group engasjerer seg sammen med SOS-barnebyer fordi det å investere i barns utvikling er den beste investeringen vi kan gjøre.

Ulstein Group rapporterer på prinsippene til FN Global Compact som blant annet har som målsetting å fremme aktiviteter og partnerskap som bidrar til å innfri FNs mål om en bærekraftig utvikling. Derfor fokusere også Ulstein Group på bærekraftsmål nr 4 og 5 når det gjelder samarbeidet med SOS-barnebyer.

SOS-barnebyers arbeid tangerer flere av FNs bærekraftsmål, og god beskyttelse av barn er en forutsetning for å kunne nå målene.

I Angola lever over 8 millioner barn uten en fødselsattest.  Barn uten fødselsattest får ikke fullført grunnopplæringen, og går glipp av muligheten til videregående skole og høyere utdanning. Veldig mange får aldri begynt på skole i det hele tatt. Utdannelse er selve fundamentet for utvikling, både for barn, familier og lokalsamfunn. Det er også nøkkelen til et liv i verdighet og respekt. En essensiell del av SOS-barnebyers arbeid i Angola består av opplysningsarbeid om fødselsregistering og bistand til å fremskaffe papirene. Med navn og nummer følger rettigheter, og med utdanning og stabil oppvekst kan de bli ressurssterke voksne som bidrar til utvikling av samfunnet sitt.

Publisere artikkelen under

Les mer om samarbeidet mellom Ulstein og SOS-barnebyer her.

Gå til Ulstein Group sine nettsider.