Fem jenter fra Laos står og holder rundt hverandre. de har på seg fargerike klær og smiler. Foto: Lars Just

Stiftelsen GS

Stiftelsen GS har inngått et samarbeid med oss for perioden 2020 til 2024. Sammen skal vi gi sårbare barn i Vientiane, Laos, en god oppvekst i SOS-barnebyen der og muligheter til å realisere sitt potensiale gjennom god omsorg og utdanning.

Stabil og god omsorg er grunnleggende

SOS-barnebyer vet at stabil og god omsorg er grunnleggende nødvendig for at barn skal vokse og få en god utvikling, fullføre skolegang og ha tilgang til helsetjenester. I tillegg til at en god barndom har en egenverdi, danner den også plattform for et godt voksenliv. Vi ønsker at alle barn, uavhengig av kjønn og nasjonalitet skal ha like muligheter for å lykkes i livet. Derfor er vi svært glade for at Stiftelsen GS sammen med oss skal skape en god barndom med god omsorg og utdanning for barn i Vientiane som er i en sårbar situasjon.

Stiftelsen GS forvalter testamentarven etter stifteren Gjermund Sætersmoen, formålet er å støtte SOS-barnebyers prosjekter for barn og unge i Vientiane, Laos.

SOS-barnebyer i Vientiane

SOS-barnebyer engasjerte seg første gang i Laos 1993 og barnebyen i Vientiane er den første i landet. Våre programmer i Vientiane rommer SOS-barnebyen med 14 familiehus for 106 barn, et ungdomshus, en barnehage for 122 barn, en grunnskole for 480 barn og et opplæringssenter for SOS-mødre. Barnebyen er plassert ca. seks kilometer fra sentrum av Vientiane, i umiddelbar nærhet til et marked og flere grunnskoler.

Jente fra Laos sitter med armene rundt knærne og ser alvorlig inn i kamera. Illustrasjonsfoto: Lars Just
En tredjedel av befolkningen i Laos lever under den internasjonale fattigdomsgrensa, altså mindre enn 1,25 amerikanske dollar om dagen.