Kontrakten med DLA Piper blir skrevet under. Til venstre sitter generalsekretær i SOS-barnebyer, til høyre ansvarlig for pro bono-ansvarlig partner i DLA Piper Harald Strømstad. Bak til venstre Garima Singh, SOS-barnebyer og Ingvil Vedal, advokat og kontaktperson i DLA Piper. Foto: SOS-barnebyer

DLA Piper

DLA Piper har inngått et pro bono samarbeid med SOS-barnebyer. Støtten vil være fortrinnsvis gjennom vederlagsfri juridisk bistand eller opplæring.

Vi er derfor stolte og glade når vi nå inngår et viktig partnerskap med SOS-barnebyer, som gjør en uvurderlig innsats for utsatte barn hver dag.

Pro bono-ansvarlig partner i DLA Piper Norway, Harald Strømstad

– Juridisk bistand for å sikre barns rettssikkerhet er i kjerneområdet av vårt firmas pro bono-strategi, både i Norge og ved våre øvrige kontorer verden over. Vi er derfor stolte og glade når vi nå inngår et viktig partnerskap med SOS-barnebyer, som gjør en uvurderlig innsats for utsatte barn hver dag. Vi gleder oss til å komme i gang med samarbeidet, sier pro bono-ansvarlig partner i DLA Piper Norway, Harald Strømstad.

På globalt plan har DLA Piper i pro bono-sammenheng valgt å fokusere på tre kjerneområder:

  • Barns rettigheter
  • Flyktningers rettigheter
  • Rettssikkerhet i utviklingsland

Sammen skal vi jobbe for at barn får den fremtiden de har rett på

Sissel Aarak, generalsekretær i SOS-barnebyer

– På grunn av pandemien har det vært en økning i arbeidsledighet, antall barneekteskap og tenåringsgraviditeter, i tillegg til at millioner av barn har havnet utenfor skolen. Det er avgjørende at vi klarer å snu dette, slik at pilene igjen peker i riktig retning. DLA Piper har en lang tradisjon for å fremme barns rettigheter og bistå utsatte grupper, både lokalt og internasjonalt, noe som gjør dem til en viktig partner som deler våre verdier. Sammen skal vi jobbe for at barn får den fremtiden de har rett på, sier Sissel Aarak, generalsekretær i SOS-barnebyer.

Har du spørsmål, kontakt: