To søsken legger mat på et fuglebrett med tak. Gutten har kort blondt har og rød genser, jenta har grå strikkegenser og langt mørkeblondt hår. Det er snø på bakken. Foto: SOS-barnbyer

ABB

ABB har et langsiktig engasjement for SOS-barnebyers arbeid og har støttet programmer i ulike deler av verden. Nå er fokuset på sosial innovasjon i Norge.

Vi i ABB setter stor pris på innsatsen SOS-barnebyer gjør for å sikre utsatte barn omsorg for å utvikle seg til selvstendig voksne. Det er helt i tråd med FNs beskrivelse av sosial bærekraft, som inkluderer utdanning, anstendig arbeid, likestilling, kulturelt mangfold og et godt helsetilbud. Derfor er vi ekstra glade for det langvarige samarbeidet med SOS-barnebyer

Helene Günther Merg, informasjonsdirektør i ABB

En investering i fremtiden

Barn som tas hånd om av barnevernet har hatt en svært tøff start på livet. De har ikke fått den omsorgen de trenger. Altfor mange drar med seg den vanskelige barndommen gjennom hele livet, og sliter med skole, jobb og relasjoner. Derfor er det avgjørende at vi og samfunnet gjør absolutt alt vi kan for å gi barna en bedre oppvekst.

SOS-barnebyers arbeid med sosial innovasjon i Norge handler om å gi kunnskap og verktøy slik at det blir bedre kvalitet i tilbudet til disse barna. Sammen med pilotkommuner rundt i landet utvikler vi modeller for å gi barn en tryggere oppvekst.

Les mer på ABBs nettsider.