Elkjøp

SOS-barnebyer og Elkjøp inngår samarbeidsavtale for å minske det digitale gapet og forhindre utenforskap. Avtalen varer i første omgang til 2025.

– Vi har lenge lett etter den perfekte partneren å jobbe med for å ta arbeidet vårt med Elkjøpfondet et steg videre. Vi har siden 2017 siktet oss mot å minske det digitale gapet og forhindre utenforskap blant flere grupper i samfunnet, unge som eldre. Det gjør også SOS-barnebyer med sitt prosjekt «Digital Village», som har som mål å redusere digitalt utenforskap blant barn og unge i Norge, sier Fredrik Tønnesen, administrerende direktør i Elkjøp Norge.  

Samarbeidet startes med at Elkjøpfondet gir utstyr til Lillehammer og andre av SOS-barnebyers samarbeidskommuner – med ambisjoner om å øke rammene både i form av økonomisk støtte og med digitalt utstyr.  
 

Vi har lenge lett etter den perfekte partneren å jobbe med for å ta arbeidet vårt med Elkjøpfondet et steg videre. Vi har siden 2017 siktet oss mot å minske det digitale gapet og forhindre utenforskap blant flere grupper i samfunnet, unge som eldre.

Fredrik Tønnesen, administrerende direktør i Elkjøp Norge

– Målet her er at digitalt utstyr skal komme til de som trenger det mest, og ikke har mulighet på egen hånd av økonomiske grunner eller fordi man mangler digital kompetanse, sier Tønnesen. Han mener at nettopp denne type samarbeid med større partnere som deler fondets visjoner, gir den beste utellingen. 

I dag kreves digital kompetanse 

Generalsekretær Sissel Aarak er veldig glad for at samarbeidet nå er på plass, og understreker hvor viktig kunnskap om hverdagsteknologi er for å være rustet til en fremtid som er digital.  

Barn og unge som ikke har tilgang til digitalt utstyr, er dårligere rustet for fremtiden. Vårt samarbeid med Elkjøpfondet gjør at vi kan nå ut til flere av de mest sårbare familiene i Norge.

Sissel Aarak, generalsekretær i SOS-barnebyer

– Man antar at 90 prosent av alle arbeidsplasser i dag krever digital kompetanse. Vi vet at internett og sosiale medier er med på å forme identitet og bringe mennesker sammen, i tillegg til å skape arbeidsmuligheter. Barn og unge som ikke har tilgang til digitalt utstyr, er dårligere rustet for fremtiden. Vårt samarbeid med Elkjøpfondet gjør at vi kan nå ut til flere av de mest sårbare familiene i Norge og sørge for at de får lik tilgang til teknologi. Sammen tetter vi det digitale gapet i Norge, sier Aarak.  

– Vi gleder oss til et partnerskap som skal arbeide for økt bevissthet og tiltak som bidrar til digital inkludering på samfunnsnivå, avslutter Tønnesen. 

Fakta om Digital Village

SOS-barnebyer jobber for å tette det digitale gapet, og gi marginaliserte barn og unge like muligheter gjennom teknologi. Hovedmålet er å digitalisere barnebyene og lokalsamfunn ved å utvikle IT sentre, gi tilgang til internett, og ivareta kompetanse og sikkerhet på nett. På den måten får barn og unge verktøyene de trenger for å lykkes i den teknologiske fremtiden. 

Tre grunnpilarer: 

  • Gi tilgang til teknologi og utstyr 
  • Sikre digitale ferdigheter 
  • Øke kunnskap om sikkerhet på nett