En medarbeider fra SOS-barnebyer med mørkt hår i hestehale, lyseblå genser, jeans og beite vest med SOS-barnebyers logo på ryggen sitter på gulvet med ryggen til og leker med en liten gutt med mørkt hår og mørk genser. Bildet er fra ett av SOS-barnebyers sosialsentre i Ukraina. Foto: Katerina Ilievska

Ressursbank for frivillige

Praktisk info og materiell til deg som frivillig.

Kommunikasjonsmateriell

SOS-barnebyers hovedbudskap er: Ingen barn alene. Vi jobber for at flere barn skal få vokse opp i en familie, og aller helst sin egen – med nærhet, omsorg og beskyttelse fra trygge voksne. Det er bra for barna, bra for samfunnet. All kommunikasjon skal støtte opp under dette.

Presse og sosiale medier

SOS-barnebyer tror på økt engasjement og økte inntekter gjennom  økt synlighet, og satser strategisk på lokal og regional PR. Frivillige rundt omkring i Norge bidrar til viktig lokalt synlighetsarbeid i media. Riksmedier og større saker håndteres av SOS-barnebyers sekretariat.

Gjennom sosiale medier kan du bidra til å spre SOS-barnebyers hovedbudskap til din frivilliggruppes målgruppe og vise hvordan den frivillige innsatsen direkte bidrar til at barn får det bedre.
Last ned manual for tips til bruk av sosiale medier: