Gå til hovedinnhold

Hvordan bidra?

Gjennom å engasjere deg i SOS-barnebyer sitt arbeid får du og din familie noe verdifullt – kunnskapen om hvordan din støtte gir sårbare og foreldreløse barn en familie. En familie hvor de får bli. Med din støtte kan mange barn få en barndom med trygghet, kjærlighet og respekt.

Et trygt hjem gir grunnlag for selvstendighet og et meningsfullt voksenliv. Dette er erfaringsmessig den beste investeringen for langsiktige og gode resultater. Støtten fra deg bidrar derfor ikke bare til en bedre fremtid for det enkelte barn, men også til utvikling av det samfunnet barna lever i.

Du kan:

  • Finansiere et nytt familiehus som gir barn et nytt hjem.
  • Dekke kostnader for driften av en medisinsk klinikk der 12 000 mennesker får behandling årlig.
  • Gjøre det mulig for biologiske foreldre å få et mikrolån og starte egen næringsvirksomhet. Det kan være avgjørende for at de skal kunne beholde omsorgen for barna sine.

Dette er ekspempler på noen av mulighetene. Uansett hva du ønsker å støtte garanterer vi at du kan følge pengene dine, at vi gir deg løpende informasjon om programmet du har valgt å støtte. Og at det gir en ny dimensjon i livet ditt.

Du er med på å bestemme hva bidraget skal brukes til

Vi bestemmer oss sammen for hvordan ditt bidrag skal brukes. Det er mange som støtter oss. Men vi trenger enda flere støttespillere. Antall barn som vokser opp uten trygghet, beskyttelse og omsorg fra en familie øker. Med din hjelp kan vi hjelpe flere av dem.

Bruk skjemaet under eller ta kontakt med Ragnhild Aarnes på mobil 90873335 eller Ragnhild.Aarnes@sos-barnebyer.no