Gå til hovedinnhold

Mosambik: Store skader etter stormen

Den tropiske stormen Ana som feide inn fra Madagaskar til Mosambik og Malawi i slutten av januar, har gjort tusenvis av mennesker husløse.

11. februar 2022

Stormen førte til store oversvømmelser i den sentrale delen av Mosambik.  21 mennesker er bekreftet døde, over 200 er skadd og mange tusenvis har mistet hjemmet sitt.  Over 126 000 familier er berørt av stormen, som har ødelagt mye infrastruktur som veier og broer. I tillegg har mange mistet på avlinger og husdyr. Skolebygninger er ødelagt, og fører til at barn og unge mister undervisning.

Delene Doa og Zumbu i Tete-provinsen i Mosambik er særlig hardt rammet. SOS-barnebyer i området rapporter at barn og familier i våre program er trygge. Tomten til SOS-barnebyen i Tete ble oversvømt, men det er kun noen materielle skader på noen av husene. 13 familier som er med i familieprogrammet, har mistet sine hjem. SOS-barnebyer har skaffet et midlertidig husly til dem som ikke lenger har et sted å bo.

En mann sitter foran ødelagt hus. Foto: Cumbe Odete/SOS-barnebyer
Stormen etterlater tusenvis av folk hjemløse

Det er stor grunn til bekymring for stormens konsekvenser for familier som allerede er i en svært vanskelig situasjon, og manglende ressurser til å dekke behovene til mange som er rammet. En behovsvurdering er under utarbeiding, myndighetene er i gang med nødhjelpsarbeid og FN er klare til å dele ut livsviktig nødhjelp så snart behovene er kartlagt.

 – Det trengs mat og midlertidig husly til de familiene som befinner seg i de rammede områdene, og en mobilisering av ressurser til alle dem som har vært nødt til å forlate hjemme sine, sier Ailton Muchave, leder for SOS-barnebyer i Mosambik.