Gå til hovedinnhold

Stopp den humanitære katastrofen på Gaza

SOS-barnebyer internasjonalt ber om umiddelbar nedtrapping av konflikten, og våpenhvile. Alle parter må prioritere beskyttelse av barn, unge og deres familier, og sørge for at menneskerettighetene blir overholdt.

19. oktober 2023

SOS-barnebyer er rystet over den humanitære katastrofen som nå utspiller seg på Gaza. Organisasjonen ber nå om at grunnleggende menneskerettigheter til barn, unge og familier blir overholdt ved:

  • Etablering av en humanitær korridor som sikrer trygg passasje for hjelp og bistand til sivile i Gaza. Behovet for mat, vann og husly øker stadig ettersom hundretusener barn og voksne følger advarsler om å flykte fra hjemmet sitt i forkant av en forventet israelsk bakkeinvasjon.
  • Opprettelse av trygge soner i Gaza, med tilgang på grunnleggende tjenester som husly, mat, vann, medisinsk utstyr og omsorg.
  • Tillate sikker passasje til Egypt med rett til å returnere, når det et trygt.
  • Frigivelse av alle gisler. Ingenting rettferdiggjør å holde sivile som gisler – særlig ikke barn.
  • Sørge for rettergang for de ansvarlige for brudd på internasjonal humanitær lov for å bane vei for en rettferdig og varig fred.
  • Stans av alvorlige krenkelser mot barn i konflikt, inkludert drap og lemlesting, bortføring, og angrep mot skoler og sykehus, og sørge for humanitær tilgang.

SOS-barnebyer appellerer alle parter om å forhindre flere drap og ødeleggelser. Vi støtter barn, unge og familier på begge sider av konflikten, og sørger over drapene på flere barn og voksne i våre programmer i Israel og Palestina. Vi frykter dødstallene i Gaza ettersom angrepene fortsetter og tilgangen på mat, vann og medisinsk hjelp blir stadig verre.

Vi er til stede før, under og etter kriser, og står klare til å sette inn humanitær hjelp til den desperate befolkingen når det er mulig.

Barna i Gaza rammes hardest

Barna i Gaza rammes hardest