Gå til hovedinnhold

Lek motarbeider traumer

Fotoreportasje

Når et barn blir revet ut av sine trygge, vante omgivelser på grunn av krig eller katastrofe, er det viktig å gjøre plass til lek midt i alt kaoset. Lek er barnas viktigste verktøy for å motarbeide traumer.

19. mai 2022

Rohingya-barn leker på et av SOS-barnebyers barnevennlige sentre. Foto: Rehman Asad


Alle barn har rett til og trenger en hverdag hvor det er lagt til rette for at de kan utfolde seg i lek og holde på med aktiviteter som gir dem glede og mestringsfølelse.

SOS-barnebyers trygghetssone i Colombia. Foto: Alejandra Kaiser


Etablering av trygghetssoner for barn er en sentral del av SOS-barnebyers nødhjelpsinnsats. Trygghetssoner er steder barn kan leke, lære og være med på aktiviteter i trygge omgivelser, i en ellers kaotisk og dramatisk hverdag.

Barn maler i SOS-barnebyers trygghetssone. Foto: Katerina Ilievska


 – I kriser prøver vi å gi barn så mye normalitet som mulig. Vi sørger for at de kan leke, uttrykke seg gjennom kunst og kjenne på håp. Krig tar bort håpet deres, sier Teresa Ngigi, psykolog og ekspert på barndomstraumer.

SOS-barnebyers ansatte bruker en egen metodikk i arbeidet med barn og traumer. Foto: Ari Jalal


Barn som har flyktet fra konflikter eller katastrofer, bærer ofte på dramatiske og vonde opplevelser. Våre ansatte og frivillige bruker en egen metodikk i arbeidet med barn og traumer, utarbeidet av Children and War Foundation.

Barn leker i SOS-barnebyen i Syria. Foto: Alea Horst


Barn har ingen opplevelse av tid når de leker. De kan gå helt opp i leken og være mentalt oppslukt av den aktiviteten de holder på med. Det er en viktig pause.

To gutter leker i flykningleiren i Nepal. Foto: Zishaan Akbar Latif.


- Man ser ofte traumatiserte barn som har opplevd krig, leke krig, og barn som har sultet eller vært skadet, bringer det inn i leken. Det er ikke noe som de reflekterer over bevisst, men som likevel er med på å bearbeide de vanskelige opplevelsene, sier barnepsykolog John Halse.

bilde


I lek med andre barn, der latter og samhold er drivkraften, arbeider hjernen som den aller beste traumeterapeut. I flyktningleiren Bossangoa i Den sentralafrikanske republikken skyver lek tankene på kaos og krise unna.