Gå til hovedinnhold

Forebygging viktigere enn noensinne

Er du fadder? Det setter vi veldig stor pris på. Du bidrar til at vi kan jobbe for at ingen barn skal være alene. En jobb som er viktigere enn noensinne.

Verden endrer seg. Jussen, teknologien, kunnskapen, normene. Brevet fra fadderbarnet forsvant for å etterkomme strengere  personvernregler. Fra og med i fjor er det ikke lenger mulig å bli fadder for et enkelt barn. Hvorfor det? De fleste barn har det best i sin egen familie. 

Vi øker innsatsen for familier som er i en vanskelig livssituasjon, så de ikke skal bryte sammen, men kan klare å ta vare på barna sine selv.

Det er den beste og mest effektive måten å sikre flere barn god og stabil familieomsorg.

Uten sikkerhetsnettet en stabil familie utgjør, er barn svært sårbare overfor ytre faktorer som krig, naturkatastrofer, klimaendringer og epidemier. Og akkurat det, er det mer enn nok av for tiden.

512 500 barn, unge og voksne får et bedre liv og utviklingsmuligheter gjennom våre forebyggende program.

Samtidig har vi fortsatt fosterfamilier utenfor og i barnebyene, for de ungene som ikke har noen, eller har foreldre som ikke klarer å ta vare på dem. Og de vil få akkurat den samme gode oppfølgingen og omsorgen som tidligere.

I en urolig verden med klimaendringer, inflasjon og økte matvarepriser er det mange familier som sliter. Bidragene fra våre støttespillere gjør at  vi kan finne de familiene som trenger hjelp, og jobbe langsiktig med dem slik at barna ikke blir alene nå eller i framtiden.

Det er bra for barnet og bra for samfunnet.