Gå til hovedinnhold

Den lange veien hjem

Ukraina

Barn og voksne som er rammet av krigen i Ukraina - enten de har flyktet fra den eller fremdeles er igjen i de krigsherjede områdene, vil trenge psykososial hjelp og støtte. Også når krigen er over. SOS-barnebyer var der da krigen startet, er der nå og vil jobbe for barn og familier i landet i årene fremover.

Olena og  barnebarnet Oleksandr er blant dem som er tvunget på flukt på grunn av krigen i Ukraina. I dag bor de sammen i Lviv, vest i Ukraina. Der er de trygge. Men bekymringene for sønnen og svigerdatteren, en mamma og pappa som tjenestegjør som helsepersonell, er tærende. Se filmen!

Fare for langvarige traumer

Krigen i Ukraina har drevet millioner på flukt, drept tusenvis av sivile – blant dem barn, lagt boligområder, skoler, barnevernsinstitusjoner og sykehus i ruiner, splittet familier og avskåret menneskers tilgang på mat, medisiner og rent vann. SOS-barnebyer fortsetter nødhjelpsarbeidet, med hovedprioritet på å sikre barn omsorg og beskyttelse. Behovet for psykososial støtte til barn og voksne, både i Ukraina og mottakslandene, er omfattende.

Dager og netter i kalde tilfluktsrom, redsel for å dø, mangel på varme, mat og vann, å måtte forlate pappa som må bli igjen for å kjempe i krigen – barn i Ukraina har blitt utsatt for ekstreme mentale påkjenninger. Behovet for hjelp til å bearbeide traumer er stort, både blant barn og voksne. Traumer som ikke behandles kan få store negative konsekvenser for den psykiske helsen.

–  Vi jobber med psykososial støtte til barn og familier som har flyktet fra de hardest rammede områdene. De opplevelsene noen av dem beskriver – vel, jeg har egentlig ingen dekkende ord, sier Serhii Lukashov, SOS-barnebyers nasjonaldirektør i Ukraina.

Sterkt behov for mental førstehjelp

SOS-barnebyers ansatte i Ukraina og nabolandene har fått opplæring i mental helse og psykososial støtte, slik at de skal kunne integrere også dette i nødhjelpsarbeidet. Opplæringen omhandler mental førstehjelp, hvordan møte og støtte barn som har opplevd krig og konflikt og hvordan hjelpe mennesker som hatt opplevelser preget av redsel og sterkt stress.
 
Et slik lavterskeltilbud er ekstremt viktig i en situasjon hvor mange barn og voksne har traumer, og tilgangen på psykologer på ingen måte dekker etterspørselen.

Arbeidet for barna må fortsette

Behovet for psykososial og annen støtte vil vedvare, også etter at krigen er over. I Ukraina vil familier også trenge hjelp til å stable en normal hverdag på beina.

I tillegg til 14 ulike samarbeid rundt om i landet, har SOS-barnebyer startet opp fem egne sosialsentre i Ukraina. Her gis det blant annet mental helsehjelp til barn og foreldre berørt av krig.

– I tillegg har vi mobile team med psykologer som reiser til mer avsidesliggende områder hvor det er mange internt fordrevne. Der er det mennesker i sjokk og med store traumer. Totalt har 17 000 mennesker fått psykologisk helsehjelp av oss i løpet av det første året med krig, forteller Lukashov.