Gå til hovedinnhold

SOS-familieprogrammet gir ringvirkninger

Å leve i fattigdom er noe som Flyton (20) kjenner godt til. Ofte var det ikke nok mat på bordet til Flyton og søsknene hans, å gå på skolen var ikke førsteprioritet. Som vordende far skjønte han at han måtte handle. Takket være SOS-familieprogrammet i Ngabu er livet hans snudd og nå er han en anerkjent sveiser i lokalsamfunnet. Han har flere planer for fremtiden.

Faren til Flyton har en funksjonshemning og er avhengig av krykker for å komme seg rundt. Moren hadde mer enn nok med å ta seg av de minste barna i familien. Familien hans hadde mindre enn én dollar per dag å leve av. Selv om utdanning er gratis i grunnskolen i Malawi, manglet familien penger til skolemateriell og -uniformer. Da Flyton var 18 år, fant kjæresten hans ut at hun ventet barn, og de giftet seg i ung alder.

Flyton hadde ikke noe annet valg enn å begynne å sørge for sin lille familie. Faren hans prøvde så godt han kunne å fortsette å støtte Flyton, de yngre søsknene og den gravide svigerdatteren. Men med begrenset bevegelighet og manglende verktøy var det ikke enkelt å holde liv i den lille sveisebedriften han drev. Situasjonen til familien ble fanget opp av SOS-barnebyer.

SOS-barnebyers familieprogram gir støtte til yrkesfaglig utdanning. Foto: Tommy Standúm

SOS-barnebyers familieprogram gir støtte til yrkesfaglig utdanning.

Inntekten gjør familien selvhjulpen

Gjennom familieprogrammet fikk faren til Flyton ytterligere yrkesopplæring i sveising. Etter hvert begynte han å lære opp Flyton. Sakte men sikkert begynte Flyton å ta ansvaret for oppgaver som faren ikke kunne, for eksempel å ta jobber lenger unna for å øke inntekter. For Flyton var det en ny sjanse og han jobbet hardt for å gjøre foreldrene og familien stolt.

– Faren min begynte å lære meg opp da jeg var langt nede. Foreldre mine avtalte med min kones foreldre at de skal hjelpe til å ta vare på barnet vårt. Og det beste er at takket være økte inntekter fra verkstedet fikk jeg mulighet til å gå tilbake til skolen.

Flyton skrev nylig sin avsluttende eksamen og håper nå på et godt resultat for å kunne melde seg inn på college. Målet er klart, han vil bli en kvalifisert tekniker og fortsette med sveising når faren pensjonerer seg.

- Jeg er glad for at familien vår klarer å holde sammen og at vi har blitt økonomisk sterkere.

Flyton

Flyton sørger nå for sitt eget barn. Sveiseverkstedet har vokst og foreløpig tjener de ca. 20 dollar per dag. - Jeg er glad for at familien vår klarer å holde sammen og at vi har blitt økonomisk sterkere. Takket være SOS-barnebyer har vi kunnet åpne et sveiseverksted og nå planlegger vi å kjøpe et stykke land og bygge et bedre hus med innlagt strøm.