Gå til hovedinnhold

SOS-barnebyers uavhengige kommisjon på plass

Den eksterne, uavhengige kommisjonen som skal undersøke tidligere brudd på retningslinjer i SOS-barnebyer, er på plass og startet arbeidet 1. oktober.

11. oktober 2021

Kommisjonene skal utrede brudd på organisasjonens retningslinjer og prosedyrer når det gjelder barns beskyttelse, korrupsjon og godt styresett. Deres mandat er å gå igjennom anklagene om saker som tidligere ikke har blitt håndtert riktig, initiere videre undersøkelser og anbefale tiltak som skal sikre barns beskyttelse og at alle varslingssaker blir behandlet og håndtert riktig.

Uavhengig og faglig tung kommisjon

Kommisjonen ledes av Willy Mutunga, og består i tillegg av Mona Ali Khali, Gitta Mittal og Andras Vamos-Goldman.

Willy Mutunga er tidligere leder for Høyesterett i Kenya. Han er en anerkjent jurist og aktivist som bidro til utformingen av Kenyas nye grunnlov i 2010. Han har grunnlagt og arbeidet for flere humanitære organisasjoner.

Mona Ali Khalil er jurist fra Saudi-Arabia med lang internasjonal erfaring. Hun har vært rådgiver for FNs generalforsamling, generalsekretær og sikkerhetsråd, foreleser ved universitetene i Harvard, Colombia og Georgetown og er grunnlegger av MAK LAW International.

Gitta Mittal er tidligere høyesterettsdommer i India. Hennes arbeid har hatt stor innvirkning på landets lovverk, inkludert rettighetene til kvinner, mennesker med funksjonsnedsettelse og ofre for seksuell vold.

Andreas Vamos-Goldman var en av grunnleggerne av og har i to tiår ledet Justice Rapid Response, en internasjonal organisasjon med juridisk ekspertise som bistår i utredninger ved folkemord, krigsforbrytelser, forbrytelser mot menneskeheten og brudd på menneskerettighetene. Han er utdannet jurist, er tidligere diplomat for Canada og har lang erfaring fra internasjonal jus, diplomati, akademia og sosialt entreprenørskap.