Gå til hovedinnhold

SOS-barnebyers arbeid i Kosovo

16. desember 2021

Ungdomsprogrammet i Pristina, Kosovo

Det er nå åtte jenter og seks gutter i SOS-barnebyers ungdomsprogram i Pristina. 12 av ungdommene går på videregående skole, mens to av dem fortsatt er i grunnskolen.  

12 av ungdommene har også fullført YEEP-programmet, et prosjekt rettet mot å bedre mulighetene for sysselsetting og en mer aktiv deltagelse i arbeidsmarkedet for ungdom som har vokst opp i alternativ omsorg eller kommer fra sosialt og økonomisk marginaliserte familier. I tillegg til tiltak rettet mot arbeidsmarkedsopplæring, er psykososial veiledning en viktig del av metodikken. I et land hardt rammet av pandemien og hvor det å gå til psykolog er fremdeles er tabubelagt, gir dette tilbudet ungdommene godt støtte og verktøy som er nyttig for dem både i arbeidsmarkedet og på veien mot voksenlivet. 
 
Denne høsten er 12 ungdommer, åtte jenter og fire gutter, med i SILP (Semi Independent Living Program), som støtter og følger opp ungdommene når de flytter hjemmefra. Fem av disse er nå i full jobb, fire studerer på universitetet og de er andre er jobbsøkere. Selv om de flytter hjemmefra, har de fremdeles kontakt med SOS-mødre og søsken som i de fleste andre familier. 

Ungdom med drømmer

Florina kom til fosterfamilien i SOS-barnebyer da hun var åtte år, sammen med sine to yngre brødre. Nå er hun 18 år og går på sykepleierlinjen. Det liker hun veldig godt, særlig nå som de har praksis på sykehuset og får lære hva det faktisk vil si å jobbe med pasienter. Hun ønsker å studere medisin videre og drømmen er å bli nevrokirurg. Ved siden av skolen er hun engasjert i flere aktiviteter, tar kurs i fremmedspråk og driver frivillig arbeid i nærmiljøet og for barn. 
 
Dina er 19 år gammel, og kom til SOS-barnebyer sammen med søsteren sin i 2010. Å bli flyttet til en fosterfamilie, er en dramatisk opplevelse for barn. Dina forteller at de fikk veldig god oppfølging, og føler tette bånd til dem som jobber i barnebyen. Og da spesielt SOS-moren, som alltid er der når hun trenger henne. Dina går nå tredje året på videregående, med offentlige tjenester som linjefag. Hun drømmer om å bli kriminaletterforsker i politiet. I sommer jobbet hun som assistent i SOS-barnebyers barnehage, og fikk erfare at det å jobbe med barn i ulike aldre, er en utfordrende jobb. 
 
Både Florina og Dina har vært med på prosjektet Lev og la Leve som går ut på å øke oppmerksomheten på og bevisstheten rundt nettmobbing.  Tidligere i høst var de i Praha, hvor de fikk møte og utveksle erfaringer med andre ungdommer som vokser i en av SOS-barnebyers fosterfamilier i andre land. Det var en veldig fin og nyttig opplevelse.  

To jenter til høyre i bildet står på en scene og holder en presentasjon.
Florina og Dina fra ungdomsprogrammet i Pristina forteller om sin hverdag og fremtidsplaner. Foto: SOS-barnebyer

Deltagelse på landsmøte til PF

SOS-barnebyer var til stedet under PFs landsmøte i november. Medlemmene fikk se og høre de to jentene Florina og Dina fra ungdomsprogrammet i Pristina fortelle om sin hverdag og fremtidsplaner, og på en stand kunne deltagerne dele hva de legger i ordet omsorg.  Det ble stor aktivitet ved standen og mange bidro med gule lapper, inklusive forbundsleder Sigve Bolstad som rett og slett svarte «ALT» på hva omsorg betyr for ham.   
 
Stabil omsorg fra tilstedeværende og kjærlige voksne som kan gi trygge rammer for oppveksten, gir barn muligheten til å utvikle seg til tillitsfulle og selvstendige unge mennesker med fremtidsutsikter og evnen til å ta gode valg på egne vegne. SOS-barnebyers arbeid for å styrke familier i en vanskelig livssituasjon og sikre barn som er alene en trygg fosterfamilie, gjør at mange flere barn får vokse opp til å bli ressurssterke voksne som kan bidra til samfunnet sitt. 

Deltagerne kunne dele i hva de legger i ordet omsorg. Foto: Turid Weisser

God jul og takk for verdens viktigste samarbeid!