Gå til hovedinnhold

SOS-barnebyer samler stjernelag

En rekke politikk- og næringslivsprofiler går inn i SOS-barnebyers arbeid for at ingen barn skal være alene.

04. januar 2024

– Vi har store ambisjoner på vegne av de barna og familiene vi er til for. Derfor er vi veldig glade for å ha fått på plass et styre og råd som har kompetansen, de personlige egenskapene og ikke minst engasjementet som kan hjelpe oss med de store oppgavene vi har foran oss, sier generalsekretær Sissel Aarak.

Nye i styret

Styret er SOS-barnebyers øverste organ, og har ansvaret for driften og forvaltningen av midlene. Styret har fått to nye medlemmer:

Cathrine Kaasen Conradi er Investment Director i Norfund med hovedfokus på investeringer innenfor Financial Inclusion i Afrika og har akkurat kommet hjem til Norge etter å ha bodd i Chile i halvannet år. Fra 2017 og frem til utenlandsoppholdet var hun Chief Financial and Risk Manager i Norfund, og hadde også ansvar for HR og IT. Conradi har mer enn 10 års erfaring fra private equity-bransjen og har hatt flere styreverv innenfor ulike bransjer det siste tiåret. Hun har også bakgrunn fra Accentures strategiavdeling og som Management Trainee i ICA Norge. Conradi har hovedfag i finans fra Handelshøyskolen BI.

– Etter å ha bodd i Chile i en tid, har jeg på nært hold sett hvordan ekstrem ulikhet i samfunnet resulterer i at barn på ingen måte gis like muligheter i livet. Det føles urettferdig og uriktig, og å indirekte kunne bidra til å forandre dette er noe jeg ikke kunne si nei til, sier Kaasen Conradi.

Eskil Pedersen har vært medlem av SOS-barnebyers råd siden 2016. Han ble kommunikasjonssjef i landbrukssamvirket Nortura i 2014, og i 2020 kommunikasjonsdirektør for Santander i Norden. Han var leder i Arbeidernes ungdomsfylking fra 2010 til 2014, og bystyrerepresentant for Arbeiderpartiet 2015-2023.

Nye i rådet

Rådet har en kontrollerende rolle, og gir i tillegg råd til styret om strategi og utviklingsplaner. Rådet får tre nye medlemmer:

Abid Raja er en norsk jurist og politiker for Venstre. Stortingsrepresentant for Akershus siden 2013, og 2. nestleder i Venstre fra 2020. Han var kultur og likestillingsminister i Regjeringen Solberg fra 2020 til 2021. Han er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo i 2001 og mastergrad i psykologisk forskningsmetodikk fra Oxford i 2002. Har tidligere arbeidet som advokat, vært nemndleder i Utlendingsnemnda og politiadvokat. Raja har også skrevet tre bøker, hvor den siste var «Min Skyld» i 2021.

– Jeg har stor respekt for det arbeidet SOS-barnebyer gjør. Det vi alle ønsker er å gi barn en god barndom, og jeg er veldig takknemlig som får være med på det laget som er blant dem som strekker seg lengst for å hjelpe barn i Norge og i verden.

Helge Baastad er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen i Bergen. Han hadde 14 års erfaring fra blant annet Orkla og Jordan AS, da han i 1998 startet som direktør for privatmarkedet hos Gjensidige Forsikring. I 2003 ble han konsernsjef og ledet selskapet gjennom store endringer frem til han gikk av med pensjon i 2023. Baastad har sittet i styret til blant annet Lindorff, DnB NOR, Sparebanken Sogn og Fjordane, Jordan, Nykredit Holding and Nykredit Realkredit, og er styreleder for Kavli Holding, Bertel O. Steen, Core Equity Fund og Heimstaden.

– SOS-barnebyer arbeider med noe av det viktigste som finnes – bidrag og tiltak for å redde barndom og liv. Jeg ser frem til å få lov til å være med og heie på det flotte arbeidet som skjer i SOS-barnebyer.

Berit Svendsen er sivilingeniør og næringslivsleder og jobber som seniorrådgiver i Advansia. I 2020 ble hun styreleder i VY-gruppen AS og har i tillegg tre andre styreverv i næringslivet. Hun ledet Svendsen-utvalget som så på fremtidig kompetansebehov i Forsvaret ut fra et endret trusselbilde.
Tidligere ledet hun Vipps' utenlandssatsing og var i en årrekke administrerende direktør for Telenor Norge. Fra 2017 til september 2018 ledet hun også Telenors virksomhet i Skandinavia.

Ny valgkomite

I tillegg til nye råds- og styremedlemmer, har SOS-barnebyer ny valgkomite:

Nina Langfeldt har vært fadder og frivillig i SOS-barnebyer i 23 år. I løpet av disse årene har hun hatt verv både som fylkesleder og leder for Landsforeningen for frivillige for SOS-barnebyer. I de fire årene hun var leder satt hun også i SOS-barnebyers styre, som representant for de frivillige. Hun har bakgrunn som teaterprodusent og jobber i dag som kulturkonsulent og frivillighetskoordinator i Lillestrøm kommune.

–  Jeg jobber frivillig for SOS-barnebyer fordi en trygg oppvekst skaper de menneskene som skal bære verden videre, sier Langfeldt.

Daniel Kjørberg Siraj, konsernsjef i OBOS. Siraj er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo, og startet sin karriere i politikken hvor han blant annet har vært byrådssekretær for nærings- og byutvikling i Oslo. I OBOS har han jobbet i juridisk avdeling og med forretningsutvikling, før han ble en del av konsernledelsen og senere tok over som konsernsjef i 2015. Daniel har et sterkt engasjement for barn og unge gjennom frivillige arbeid i idrett og menighetsliv. OBOS har samarbeidet med SOS-barnebyer i over 15 år.

Viktige i arbeidet med nye strategi

SOS-barnebyer er godt i gang med en dreining fra de tradisjonelle barnebyene og barnefadderskap til mer forebyggende arbeid med familier og lokalsamfunn. Målet er å sikre at flere barn, med den støtten som er nødvendig, skal kunne bli i familien sin.

– Dette er viktig både for barna og samfunnet. Verden opplever et sammenfall av kriser som går hardest ut over de som hadde minst fra før. Da må vi sørge for at vi bruker våre krefter på støtte de gode initiativene lokalt fra de som er nærmest barna og familiene og best kjenner konteksten de skal jobbe, sier generalsekretær Sissel Aarak.

–  Gjennom denne transformasjonen trenger vi flere som heier på barna. Vi gleder oss til å jobbe sammen med styre og råd om blant annet fremtidens partnerskap, posisjonering og finansieringsmetoder - der de kan bidra med sine nettverk, juridiske kompetanse og organisasjonsforståelse.