Gå til hovedinnhold

Søksmål i Panama

36 tidligere fosterbarn i SOS-barnebyer i Panama har levert et sivilt søksmål mot SOS-barnebyer internasjonalt på bakgrunn av overgrep på 1980- og 90-tallet.

11. august 2022

Dette er svært alvorlig. SOS-barnebyer internasjonalt ble først kjent med anklagene i fjor og varslet da myndighetene i Panama. I april i år gikk de også ut med en offentlig unnskyldning til de som skal være rammet, og har oppfordret de som ønsker individuell oppfølging om å ta kontakt for rådgivning, helsehjelp, praktisk og økonomisk støtte som gis i denne typen saker.

Samtidig er det ikke uventet at flere historiske saker nå kommer fram i lyset. I fjor ble det publisert en ekstern granskingsrapport initiert blant annet av SOS-barnebyer i Norge som avdekket en alvorlig svikt i den internasjonale organisasjonens håndtering av varsler.

Det førte til store endringer i hvordan vi jobber med forebygging og oppfølging av varsler. At flere nå tør stå fram med historiske saker, kan vise at det er større tillit til at vi som organisasjon nå tar tak i det. Det er helt avgjørende: SOS-barnebyer jobber med barn i en særlig sårbar situasjon i mer enn 130 land. Det er vår plikt å sørge for rutiner som minimerer risiko, sikrer at vi tar varsler på alvor og er åpne om de hendelsene der vi mislykkes i å beskytte barna.

I kjølvannet av granskingsrapporten ble det utarbeidet en handlingsplan med en rekke konkrete tiltak. Handlingsplanen følges opp av den nye ledelsen i SOS-barnebyer internasjonalt som jevnlig rapporterer på hva som er blitt gjort

Ett av tiltakene er en ekstern spesialkommisjon bestående av flere uavhengige barnerettseksperter. Kommisjonen skal følge opp varsler om overgrep og sviktende oppfølging, og har gitt sakene i Panama høyeste prioritet. Undersøkelsene vil se på SOS-barnebyer i Panama og SOS-barnebyer internasjonalt og deres håndtering av sakene, for å sikre at både de som står bak brudd på barns beskyttelse, og de som eventuelt har bidratt til å legge lokk på det, vil bli holdt ansvarlig. 

Les hele meldingen fra SOS-barnebyer internasjonalt her: https://www.sos-childrensvillages.org/news/statement-on-lawsuits-in-panama