Gå til hovedinnhold

Støtten som snur en vanskelig livssituasjon

Et verdig liv handler om mer enn bare å overleve. Og for å snu en vanskelig livssituasjon og skape varig endring, trengs det helthetlige og tilpassede tiltak, over tid. Det er akkurat det som er kjernen i SOS-barnebyers arbeid verden over.

Håp og troen på at hverdagen kan bli levelig, at det finnes mulighet for en bedre fremtid og vissheten om at en ikke står alene. Det gjør mennesker i stand til å selv skal positiv endring, og snu en vanskelig livssituasjon. 

Utsatt uten omsorg

Barn har rett til den stabile og trygge omsorgen de trenger for å kunne utvikle seg og nå sitt potensial. Foreldre har rett til støtte slik at de kan gi barna sine god omsorg. Samtidig er det 220 millioner barn i verden som mangler eller står i fare for å miste omsorg fra en stabil familie.  
 
Fravær av en stabil og beskyttende familie utsetter barn for en rekke risikofaktorer. Uten trygge voksne som tar ansvar, støtter og beskytter, risikerer de vanskjøtsel, misbruk, diskriminering og utnyttelse. De mister også mulighet til utdanning og helsetilbud.  

Snuoperasjon krever helhetlig støtte 

For denne store gruppen barn, er det ikke nok med enkelttiltak for å snu en vanskelig livssituasjon. Det kreves helthetlige, hensiktsmessige og tilpassede tiltak over tid for å skape en snuoperasjon som gir varig endring. Samtidig er riktig hjelp til riktig tid en svært effektiv og ikke minst lønnsom investering – får både enkeltmennesker og samfunnet. 

Viljen er der

SOS-barnebyers familieprogram støtter familier som er i en så kritisk vanskelig situasjon at de sliter med å kunne gi barna sine den omsorgen og oppfølgingen de trenger. 
 
Årsakene til at familier blir med i familieprogrammet er sammensatte, men svært ofte er fattigdom, tap av en eller begge foreldrene eller ustabil relasjon mellom foreldrene blant årsakene. Felles for dem er at det er familier med et sterkt ønske om å holde sammen og selv klare ta seg god av barna. Men livssituasjon er så utfordrende at de nesten er sjanseløse.  

bilde
- Vi bygger på de ressursene som finnes i familien, og støtter dem slik at disse kan utløses, sier familierådgiver Sihle Madebe. Foto: Kaia Means.

Mer enn overlevelse 

Varig endring er umulig uten en snuoperasjon. Derfor er SOS-barnebyers tiltak ikke bare å sikre overlevelse – men å gjøre foreldre og andre omsorgspersoner i stand til å beskytte barna og ivareta og følge opp skolegang og utvikling.  
 
Familierådgiver i SOS-barnebyer i Eswatini, Sihle Madebe, forteller at hans jobb er å finne gode og gjennomførbare løsninger som er tilpasset hver families behov.  
 
- Vi bygger på de ressursene som finnes i familien, og støtter dem slik at disse kan utløses. Vi gir ikke bare nødhjelp slik at de overlever, men muligheten til å klare seg selv. Som det heter: vi gir dem ikke fisk, men lærer dem å fiske.  

Støtten som utløser en endring

Tilpasset tilnærming og sammensatte tiltak er viktige komponenter for å skape varig endring. For å ha krefter og motivasjon til å klare å snu livssituasjonen, er det nødvendig at familien selv har et eierforhold – til både målet og midlene for å nå det. 
 
- Heller enn å komme til familien med forslag om hva vi mener de bør gjøre, er vi interessert i deres tanker og ideer. Det er de selv som best vet hva som trengs for at de skal kunne skape endringene som må til og kunne ta seg godt av barna sine. Og så vi er der for dem, vi går alle skrittene sammen med dem og støtter underveis, sier Madebe. 

Langsiktig 

Oppfølging til man kan stå på egne ben er et grunnleggende element i SOS-barnebyers arbeid, både med familier og barn.  
 
Barn som er alene fordi de har mistet foreldrene eller har foreldre som tross støtte ikke kan gi barnet god omsorg, trenger et godt og langsiktig omsorgstilbud. Uten trygghet og stabilitet er det vanskelig å snu de negative konsekvensene av tap av foreldre og omsorgssvikt. Derfor har SOS-barnebyer i over 70 år sørget for kjærlig, trygg og stabil omsorg, skolegang og fysisk og psykisk helseoppfølging – alt det som barn trenger for å vokse og utvikle seg til ressurssterke voksne som kan bidra til samfunnet sitt.

Våre hjertesaker

Sikre god og stabil omsorg

Sikre god og stabil omsorg

Vi støtter familier i krise og etablerer trygg omsorg for barn som er alene. Vi styrker mental helse hos både barna og de som tar vare på dem.

Dekke mer enn bare grunnleggende behov

Dekke mer enn bare grunnleggende behov

Sammensatt og tilpasset støtte gir barn en trygg oppvekst og gjør familier i stand til å selv gi barna sine god omsorg, utdanning og helsetilbud.

Skape varig endring

Skape varig endring

Vi gir familier muligheten til å løfte seg ut av fattigdom og skape gode oppvekstrammer for barna sine.

Lokale ansatte og forankring i over 130 land

Lokale ansatte og forankring i over 130 land

Vi har lokalt ansatte som kan gi støtte basert på lokale utfordringer, behov og muligheter. Vi jobber for bedre beskyttelsesstrukturer for barn.

Derfor er vi til