Gå til hovedinnhold

Slik kan koronakrisen sende millioner av barn inn i hungersnøden

Mens Norge og andre land i Vesten så smått begynner å løsne på koronarestriksjonene, er andre deler av verden fortsatt i fasen der man venter på at viruset skal gjøre inntog for alvor.

04. mai 2020

I de afrikanske landene der SOS-barnebyer driver sine familieprogrammer, er det fortsatt forholdsvis få bekreftede smittetilfeller.

Men trolig er mørketallene store. Landene har lite ressurser til å drive testing og en ung befolkning der mange trolig er smittet av viruset uten å få symptomer.

Avhengige av daglige innkjøp

Derfor er det fare for at kontinentet brygger på et større utbrudd. En av konsekvensene av det kan bli at mange barn og unge mister tilgangen på mat.

– Mennesker som til daglig lever fra hånd til munn har mistet jobben. Samtidig øker prisene på matvarer fordi bøndene, som vanligvis leverer dagsferske varer, er satt i karantene, sier Walter Odhiambo, SOS-barnebyers nasjonaldirektør i Kenya.

Der er mange familier avhengige av å handle inn mat hver dag, fordi de verken har penger til å gjøre færre, større innkjøp eller mulighet til å lagre maten.

Må de i karantene kan det bety at mange barn og unge som allerede i dag lider av et ensidig og næringsfattig kosthold, vil få enda mindre å spise.

Mange barn og unge står i fare for å miste tilgangen på mat.

Hadde matmangel allerede før koronaen kom

Det skjer på et kontinent der matmangelen stedvis var akutt allerede før koronakrisen.

I et land som Zimbabwe har tre påfølgende tørkeperioder og ekstreme matvarepriser ført til at 5,5 millioner mennesker i mars i år sto i behov for nødhjelp.

Flere familier i SOS-barnebyers familieprogram i landet var da ute av stand til å skaffe nok mat til barna sine, og organisasjonen var i ferd med å organisere hjelp da koronaviruset meldte sitt inntog.

Arbeidsløshet og dårligere råd betyr også at mange blir ute av stand til å ivareta hygienerådene som har vært så virkningsfulle for å stoppe viruset blant annet her i Norge.

– Som noen nylig fortalte meg: Jeg kan ikke se koronaen, men jeg kan kjenne sulten. Og må jeg velge mellom å kjøpe brød og såpe, velger jeg brød, sier Odhiambo.

Går glipp av det mest næringsrike måltidet

Allerede er det slik at skoler er stengt i samtlige land i Afrika sør for Sahara der SOS-barnebyer er etablert. Det innebærer at barn heller ikke får sitt daglige skolemåltid – ofte det mest næringsrike de inntar i hverdagen.

Får man et større koronautbrudd, eller drakoniske tiltak for å stanse spredningen av viruset, vil det dessuten kunne ramme selve infrastrukturen som eksisterer for å distribuere næringsmidler til befolkningen.

Denne uka lanserte Verdens matvareprogram i samarbeid med flere andre organisasjoner sin årlige rapport om hvilke trusler matvaretilgangen står overfor på global basis – Global Report on Food Crises. Her går det fram at en bølge av hungersnød i fattige land kan bli den neste store konsekvensen av viruspandemien.

Mange steder kan myndigheter møte dilemmaet som oppstår når tiltakene som er nødvendig for å redde deler av befolkningen fra covid-19 fører til at de omkommer av sult i neste omgang.

– Hvis ikke vi handler nå for å sikre tilgangen og unngå avbrudd i handelen med matvarer, kan vi i løpet noen måneder stå overfor hungersnød av bibelske proposjoner flere steder i verden, advarer David Beasley, leder av Verdens matvareprogram.

I mange land sør for Sahara har matmangelen i lengre tid vært akutt. Utdeling av ris og olje. Illustrasjonsfoto: Benno Neeleman

Barn rammes ekstra hardt

For barn er hungersnød ekstra alvorlig. Får de ikke tilstrekkelig med næringsstoffer kan det gi alvorlige langtidsskader og hemme alt fra finmotorikk til kognitive evner.

– Vi vet at langvarig sult og feilernæring påvirker barnehjernen og kan gi lærevansker og andre problemer som de i verste fall bærer med seg resten av livet, sier Sissel Aarak, generalsekretær i SOS-barnebyer.

– Det gjør det vanskelig for dem å forsørge seg selv og selv bli en god omsorgsperson for neste generasjon, sier hun.

Det er en av grunnene til at SOS-barnebyer vektlegger ernæring i sine familieprogrammer i land som Etiopia, Malawi Tanzania, Kenya og Zimbabwe.

SOS-barnebyer legger stor vekt på at barna skal få tilstrekkelig ernæring i våre familieprogram. Illustrasjonsfoto Katharina Ebel

SOS-barnebyer støtter også familier økonomisk og deler ut så vel mat som hygieneartikler og skolesaker for å motvirke de mest alvorlige følgene av pandemien.

Du kan bidra!

Du kan støtte dette arbeidet med 200 kroner ved å sende SMS med kodeord NØD til 2260.

Du kan også støtte oss ved å overføre et valgfritt beløp til kontonummer 83800873730 (merk overførselen «støtte koronapandemien»), eller betale med Vipps eller kort her.