Gå til hovedinnhold

Slik kan du bidra

Ukraina

Det er mange som ønsker å hjelpe til og støtte barn og voksne som har flyktet fra krigen i Ukraina. Og det er flere ulike måter å bidra på.

21. mars 2022

Den aller enkleste måten å bidra på, og som vi alle kan gjøre, er å være et godt medmenneske og en god nabo for dem som kommer. Har du barn i skolealder, kan dere snakke om hvordan de kan ta godt imot sine nye klassekamerater.

Har du ekstra boligplass, kan du ta kontakt med kommunen og høre om de trenger leieboliger til personer med midlertidig opphold som skal bosettes i din kommune.

Du kan melde deg som frivillig, og bli med på aktiviteter og integreringstiltak. Sjekk med lokale organisasjoner, kommunen eller nettsiden frivillig.no. Du kan også være en «døråpner» ved å invitere barn eller voksne med på aktiviteter som skjer i ditt lokalmiljø, som idrettslag, dans, kor, korps, speideren osv.

Har du mulighet og ønske om å bli fosterhjem for enslige mindreårige flyktninger, kan du henvende deg til kommunen. De som allerede er anbefalt som fosterhjem eller har vært fosterhjem tidligere, kan ta kontakt med fosterhjemtjenesten.

Det er også fremdeles stort behov for nødhjelp til mennesker rammet av krigen, og du kan støtte dette arbeidet ved å bidra til organisasjoner som driver nødhjelpsarbeid i Ukraina.

Du trenger ikke være kvalifisert tolk for å kunne bidra til hverdagslige gjøremål hvis du har språkkunnskaper. Hør med lokale organisasjoner eller kommunen om det er behov for språkhjelp.

Ønsker du å samle inn/bidra med nødhjelp til barn og voksne som fremdeles er i Ukraina, kan du ta kontakt med den ukrainske ambassaden på e-post embassy@ukremb.no.