Gå til hovedinnhold

Slik hjelper vi underveis i flukten

Forholdene for flyktningene i de såkalte transittlandene er svært kritiske. De som har vært lenge på flukt mangler alt, piggtrådgjerder og andre hindringer gjør situasjonen enda vanskeligere. SOS-barnebyer øker innsatsen for å hjelpe spesielt barn og gravide som er på flukt.

11. september 2015

Barn på flukt gjennom land sør og øst i Europa trenger nødhjelp for å klare ferden videre. De som blir midlertidig plassert i leirer, trenger aktiviteter og mulighet til å være barn. Mange trenger medisinsk behandling før de kan fortsette reisen til Tyskland, Storbritannia, Nederland, Danmark, Sverige eller Norge.

 

Dette gjør SOS-barnebyer i transittlandene

  • Gir direkte nødhjelp som mat, vann, bleier, klær, telt og medisiner til barn, gravide og de svakest stilte familiene.
  • Tar hånd om barn som er alene og jobber for gjenforening med familien.

 

  • Etablerer trygghetssoner i områder med mange flyktninger, hvor barn kan være barn og være med på ulike aktiviteter.
bilde

Flere land i Sør- og Øst-Europa er transittland som flyktningene reiser igjennom. På grunn av Dublin-avtalen, som sier at de kun kan søke om asyl i det landet de først ble registrert i, vil de fleste bare komme seg fortest mulig videre. Men mange har vært så lenge på flukt, at det de hadde av ressurser er brukt opp. Flere steder er det satt opp fysiske hindre langs grensene, og flyktningene rømmer unna politi for å slippe unna de midlertidige flyktningleirene. Flere av transittlandene har økonomiske utfordringer som gjør det vanskelig for dem å håndtere det store antall mennesker som nå trenger hjelp. De er derfor avhending av internasjonal innsats og støtte.

SOS-barnebyer hjelper barn og familier på flukt i flere av transittlandene.

Makedonia:
SOS-barnebyer gir barn omsorg og beskyttelse i etablerte trygghetssoner. Barn som har kommet bort fra familien sin får omsorg inntil gjenforening er mulig. Det gis også psykososial hjelp først og fremst til barn, men også til deres familier. Helseartikler, babymelk, mat og medisiner gis ut til barn og deres familier.

Serbia:
SOS-barnebyer etablerer trygghetssoner for barn og psykososial hjelp gis først og fremst til barn, men også til deres mødre/familier. Det gis ut babymelk, næringsrik mat, hygieneartikler, medisiner, klær, tepper og telt.

Italia:
SOS-barnebyer Italia arbeider med å gi barn som er alene et midlertidig hjem og omsorg. Barnebyene i Mantova og Vicenza har allerede tatt hånd om flere barn. I samarbeid med andre organisasjoner har vi etablert trygghetssoner for barn som er alene på flukt.

Hellas:
Til tross for den vanskelige økonomiske situasjonen i landet forbereder SOS-barnebyer Hellas seg på å ta imot flyktningbarn.