Gå til hovedinnhold

Slik har vi jobbet med nødhjelp i Mosambik

Takket være bidrag fra våre givere etter syklonen Idai, har mange barn og familier i Mosambik fått livsviktig nødhjelp og støtte til å skape seg en ny fremtid.

27. september 2019

Da syklon Idai traff Mosambik i midten av mars i år, raserte den store deler av landet.  SOS-barnebyer igangsatte umiddelbart nødhjelp, og har bidratt med mat, rent vann, medisiner og etablert trygghetssoner der barn kan leke og bearbeide hendelsene i trygge omgivelser. 

Dette har våre givere bidratt til:

I trygghetssoner får barn være barn. Foto: SOS-barnebyer

Trygghetssoner for barn
Trygghetssonene ble åpnet i begynnelsen av katastrofen, slik at barn som bodde i midlertidige leire hadde et sted å være hvor de ble beskyttet mot overgrep og fikk hjelp med traumebehandling, mens foreldrene for eksempel forsøkte å bygge opp hjemmene sine. I tillegg fikk både barn og foreldre opplæring i god hygiene for å forhindre smittefarlige sykdommer som fort sprer seg etter en flom hvor mange mennesker bor i midlertidige leire. Men det viktigste av alt er at her fikk barna muligheten til å være bare barn.

Her deles hygienepakke ut. Den inneholder vannrensetabletter, såpe og andre vaskemidler. Foto: SOS-barnebyer

Mat- og hygienepakker 
Opprinnelig fikk 400 utsatte familier regelmessig støtte i form av mat- og hygienepakker, men takket være den fantastiske responsen fra giverne våre, har vi vært i stand til å hjelpe ytterligere 100 familier. De har mottatt pakker som blant annet inneholder mat, vannrensetabletter, såpe og andre vaskemidler. Arbeidet pågår fortsatt.

Tak og vegger på den lokale skolen er skadet. Den skal nå renoveres. Foto: SOS-barnebyer

Gjenoppbygging
Det er planlagt å reparere en lokal skole og for tiden jobbes det med å ansette et byggefirma som kan utføre arbeidet. Tak og vegger er skadet, og derfor er det bygget opp midlertidige klasserom for at undervisningen kan fortsette. Mange barn i denne skolen er fra SOS-barnebyers programmer.

SOS-barnebyer skal fortsette med nødhjelpsarbeidet og tar langsiktig ansvar også når krisen er over gjennom de etablerte programmene våre i landet. 

Fakta om SOS-barnebyer i Mosambik

  • SOS-barnebyer har flere programmer i Mosambik og flere enn 8 000 barn og voksne får støtte gjennom våre familieprogram. 738 barn bor i SOS-familiene.
  • I Beira, det området som ble hardest rammet i landet, bor det 150 barn i SOS-familiene og 1 250 barn og voksne er med i SOS-familieprogrammet.
  • Omsorg, beskyttelse og oppfølging av barn er hovedfokus i vårt nødhjelpsarbeid.