Gå til hovedinnhold

Zambia

Undervisningsmateriell

1,4 millioner barn i Zambia har mistet omsorgen fra sine foreldre. Mange lever i fattigdom og får ikke gått på skole. SOS-barnebyer jobber for å sikre barns rett til god omsorg og å forhindre at flere barn mister sin foreldreomsorg.

Selv om landets økonomi har vokst seg sterkere, utfordres Zambia av en raskt voksende befolkning, som fører til urbanisering og voksende slumområder. I tillegg er Zambia preget av høy arbeidsledighet, stor fattigdom og begrenset tilgang til grunnleggende helse og sosiale tjenester. Landet rammes også stadig av katastrofer som flom og tørkle, noe som gjør mattilgangen usikeer. Halvparten av barna i landet er kronisk underernærte. Alle disse faktorene legger press på familier som igjen bidrar til at barn befinner seg i en sårbar omsorgssituasjon. SOS-barnebyer startet sitt arbeid i Zambia med barnebyen i Lusaka i 1999. I dag har SOS-barnebyer programmer i tre byer i landet.

Les mer om SOS-barnebyers arbeid i Livingstone, Zambia

 

Materiell til undervisningen

Last ned presentasjon barneskole

Last ned presentasjon ungdomskole/vgs

Se filmer fra Zambia:

Alle barn har rett til å vokse opp i en trygg familie, med voksne som kan passe godt på dem. Dessverre er det mange barn som må klare seg alene. Anna og Precious var alene, men så fikk de et nytt hjem i en SOS-familie. 

Familien til Betty var i en veldig vanskelig situasjon, men med støtte fra SOS-barnebyers familieprogram har de nå fått det bedre.