Vietnam

Undervisningsmateriell

Mer enn 4 millioner barn lever uten sin foreldreomsorg i Vietnam. Dette skyldes blant annet at mange foreldre må reise vekk for å finne arbeid. SOS-barnebyers arbeid i Vietnam jobber for å sikre barns rett til god omsorg og å forhindre at flere barn mister sin foreldreomsorg.

I 2010 fikk Vietnam status som mellominntektsland. Selv om de fleste har opplevd en bedring i levestandard de siste tiårene, er fremdeles 8 prosent av befolkningen fattige. En av årsakene til at barn mister omsorg fra foreldre, er foreldrenes jobbmigrasjon. Barna blir ofte igjen hos besteforeldre eller andre familiemedlemmer, men mange blir også forlatt og må bo på gata der de er utsatt for menneskehandel, barnearbeid og prostitusjon. Særlig er forholdene for barn som tilhører etniske minoriteter svært dårlig. SOS-barnebyer i Vietnam har mer enn 50 års erfaring med å jobbe for barn i Vietnam. I dag finnes det 13 barnebyer i landet og nesten like mange SOS skoler og barnehager.

Les mer om SOS-barnebyers arbeid i Viet Tri, Vietnam

 

Materiell til undervisningen

 

Powerpoint-presentasjon barneskolen

Powerpoint-presentasjon ungdomsskole/vgs

 

Se filmer fra Vietnam:

Det beste for alle barn er om de kan få vokse opp i sin egen familie. Men så er det ikke alltid at det går. Se film fra Vitenam om det å være ny i en fosterfamilie/SOS-familie.

Faren til barna i familien vi møter i filmen, ble syk og døde. Det har vært veldig vanskelig for moren å klare å forsørge barna sine alene. Men med støtte fra SOS-barnebyer og barn som hjelper til hjemme, går det bedre. 

15 prosent av alle mennesker i verden har en eller annen form for funksjonshemming. Foreldre som har vært syke eller fått en skade som gjør at de ikke klarer å jobbe som før, er jo like gode foreldre for det. De trenger bare ekstra hjelp.

Thuy har mistet både moren og faren sin, og bor sammen med broren sin i en SOS-familie i en barneby.