Gå til hovedinnhold

Katastrofefondet

Undervisningsmateriell

I SOS-barnebyers nødhjelpsarbeid er omsorg og barns beskyttelse førsteprioritet. Med midler fra vårt katastrofefond står våre lokalt ansatte bedre rustet til raskt å bistå når krisen inntreffer. Med over 30 000 ansatte i 137 land, kan vi raskt snu oss rundt der kriser oppstår. SOS-barnebyer deler blant annet ut mat, vann, klær og andre nødvendige basisvarer. Vi gir psykologisk støtte og hjelper barna med å bearbeide traumatiske opplevelser.

Et sammenfall av kriser det siste året har tvunget millioner av mennesker flukt fra sine land og hjem. På verdensbasis er det nå registrert over 100 millioner mennesker på flukt. Halvparten av dem er barn.  Det er flere og sammensatte årsaker som ligger til grunn:

  • Krigen i Ukraina påvirker langt utenfor landets grenser, med økte priser på bensin, matvarer og strøm. Flere strever med å få endene til å møtes.
  • Pandemien har frarøvet barn omsorgspersoner, skolegang og økonomisk trygghet. Verst rammet den de som hadde minst fra før.
  • Det kommer hyppigere naturkatastrofer som følge av klimaendringene: Vi får mer ekstremregn, kraftigere orkaner, mer langvarige tørkeperioder.
  • Verdens matsystemer er under press, både som følge av ekstremvær og krigen i Ukraina som verdens største hveteprodusent. Akkurat nå dør et menneske hvert 48. sekund av sult i Øst-Afrika.
  • Antall væpnede konflikter er det høyeste på 30 år.

For mange er derfor det eneste alternative å dra. Uten å vite når, eller om, de noensinne kommer frem til et sted de trygt kan kalle hjem. Underveis blir dager til uker og år. På Lesvos, i Colombia, Etiopia og verdens største flyktningleir på grensen mellom Myanmar og Bangladesh. Her og en rekke andre steder over hele verden tilbringes hele barndommer på vent, utenfor og glemt i det vi har valgt å kalle  Ingenbarnsland.

 

Materiell til undervisningen

Presentasjon: SOS-barnebyers nødhjelpsarbeid

Presentasjon: Ingenbarnsland (mellomtrinn/ungdom)

Undervisningsmateriell mellomtrinn

Undervisningsmateriell ungdomstrinn/vgs.

Fordypning: Les mer om barna i ingenbarnsland og last ned rapport

 

Se film: 

Ditt engasjement kan være en døråpner! 

I denne filmen fra Omvendt Julekalender 2018 møter vi en familie som ble rammet av jordskjelvet i Nepal i 2015, men som nå er sammen igjen. 

Denne filmen passer for de eldste trinnene; En 16 år gammel gutt forteller om sin flukt fra Syria.